Kurs Przewodników Sudeckich

Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu oraz BT Geoda zaprasza wszystkich chętnych na 46 Kurs Przewodników Sudeckich.
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz wyjazdy we wszystkie pasma sudeckie. Zajęcia na kursie prowadzi sprawdzona kadra przewodników sudeckich oraz wykładowców wrocławskich uczelni.
Spotkanie informacyjne kursu wraz z zapisami odbędzie się w dniu 27.11.2008 w auli Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przy ul. Weigla 12 (boczna ul. Ślężnej naprzeciwko Szpitala Wojskowego). Start o godz 18:30.
Zapisy prowadzi także BT Geoda przy ul. Skwierzyńskiej 28b w dni robocze godz 10-16.
Kurs prowadzony jest na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 3/S/2008.