Historia i zabytki Kłodzka

Kłodzko (niem. Glatz, czes. Kladsko) to miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.

Kłodzko leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką. Główne miasto krainy historycznej zwanej ziemia kłodzka.

Historia miasta

 • jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku
 • pierwsza wzmianka z 981 roku (czeski kronikarz Kosmas)
 • prawa miejskie od roku 1233
 • przez dłuższe okresy w XI i XII wieku pod panowaniem czeskim
 • od 1278 roku we władaniu Piastów i włączone do księstwa wrocławskiego
 • od 1341 roku w koronie czeskiej
 • w końcu XIV w. w tutejszym klasztorze kanoników regularnych powstała prawdopodobnie pierwsza część jednego z najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, Psałterza floriańskiego
 • w połowie XVIII wieku Kłodzko opanowują Prusacy, którzy wznoszą twierdzę i fortyfikacje o grubości murów do 12 metrów
 • w czasie drugiej wojny światowej w twierdzy ma siedzibę obóz jeniecki i filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Rogoźnica). Wśród jego więźniów jest także kilkudziesięciu fińskich marynarzy
 • ponownie we władaniu polskim po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1945 roku

Zabytki

 • bastionowa twierdza na miejscu wcześniejszego zamku z 1577, przebudowanego w latach 1680-1702, w największym stopniu rozbudowana przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego
 • późnogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rozpoczęty przez joannitów w 1344 r., ukończony w początku XVI w.; wnętrze przebudowane w okresie baroku (1660-1670); wyposażenie wnętrza głównie barokowe – ołtarz główny z 1727-1729 (K. Tausch), ambona z 1717 a także gotycka XIV-wieczna figura Madonny z czyżykiem
 • barokowy zespół klasztorny pofranciszkański: kościół Matki Boskiej Różańcowej (1628-1631, przebudowa ok. 1711) i klasztor
 • kościół Chrystusa Króla, dawniej św. św. Jerzego i Wojciecha, pierwotnie joannitów, obecny zaczęty w 1643 przez bernardynów, z wieżą dobudowaną w 1760 r.; przy kościele klasztor z drugiej połowy XVII w., od 1946 zajmowany przez ss. franciszkanki
 • gotycki most na Młynówce z lat ok. 1280-1390 z barokowymi figurami, będący miniaturą Mostu Karola w Pradze
 • ratusz z końca XIX w., z renesansową wieżą
 • dawne kolegium jezuickie (1655-1690, C. Lurago)
 • renesansowe i barokowe kamienice z XVI-XVIII w.
 • kamienny średniowieczny krzyż pokutny
 • Muzeum Ziemi Kłodzkiej w budynku dawnego konwiktu jezuickiego

Dodaj komentarz