Jednolite oznakowanie posesji w Karpaczu

W związku z obchodami 50 rocznicy uzyskania praw miejskich, władze Karpacza podjęły decyzję o wprowadzeniu jednolitego oznakowania posesji na terenie całego miasta.

Przedsięwzięcie to jest w całości finansowane z budżetu gminy i ma na celu przede wszystkim ujednolicenie tych oznakowań, a przez to podniesienie estetyki i czytelności wszystkich nieruchomości na terenie miasta.

W najbliższym czasie Państwa miejsca zamieszkania odwiedzą funkcjonariusze Straży Miejskiej, celem ustalenia, czy po otrzymaniu nieodpłatnie takiego oznakowania swojej posesji wyrażą państwo zgodę na umieszczenie ujednoliconych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości na budynku i właściwe zabezpieczenie ich przed kradzieżą lub zniszczeniem.

Podpisanie takiej deklaracji będzie podstawą do zamówienia tabliczki z nazwą ulicy i numerem porządkowym nieruchomości, która po wykonaniu zostanie przekazana nieodpłatnie właścicielowi lub zarządcy konkretnej posesji.

Dodaj komentarz