Nie tylko Czocha

„Zamki. Twierdze. Warownie”, autor Marian Świeży – przewodnik po dolnośląskich obiektach architektury militarnej. Zbiór ciekawostek, nieznanych wydarzeń historycznych i legend. Nawiązuje do akcji ukrywania przez Niemców pod koniec II wojny światowej dóbr kultury materialnej. Interesujący opis 16 zamków dolnośląskich, w tym dwóch twierdz w Srebrnej Górze i Kłodzku. Dodatkowo opisy wieży rycerskiej w Siedlęcinie k. Jeleniej Góry oraz zamku we Frydlandzie w Czechach.

„W dolinach Bobru i Kwisy”, autor Marian Świeży – synteza wiadomości o najciekawszych miejscach położonych w dolinach obu rzek. Opisy m.in. urokliwych miast, znanych od wieków kurortów, zamków i pałaców. Ułatwi poznanie wielu wspaniałości historycznych i krajoznawczych. Zilustrowana jest fotografiami archiwalnymi i współczesnymi.

„Zamek Czocha. Historia, legendy, tajemnice”, autor Marian Świeży. Wzniesiony w XIII w. na wysokim granitowo – gnejsowym cyplu w pobliżu Leśnej nad Kwisą. Z jego historią splatają się dzieje Dolnego Śląska. Zamek przetrwał zawieruchy dziejowe i od blisko 100 lat pozostaje w nienaruszonym stanie. Jego interesująca architektura i otoczenie pobudzają wyobraźnię zwiedzających, są także inspiracją dla wielu twórców.

Wymienione publikacje można nabyć na Zamku Czocha oraz w księgarniach na terenie Jeleniej Góry i okolic.