Zamek Bolczów – Głaziska Janowickie

Zamek Bolczów – Głaziska Janowickie

Szlak czarny – 13 S. Czas przejścia 15 min.

Od zamku Bolczów, gdzie przechodzi szlak 3Z zwany Szlakiem Zamków Piastowskich, szlak 13S biegnie w kierunku południowym jako szlak łącznikowy. Zaczyna się on na wysokości 535 m przed bramą Bolczowa, skąd prowadzi Grzbietem Zamkowym wyraźną ścieżką śródleśną. W pobliżu zamku, na prawo od szlaku, filary skałki Urwistej. 30-metrowej wysokości urwisko opada ku dolinie Janówki. Po przeciwnej stronie znakowanej ścieżki nieco mniejsza skałka – Strażnica. Czarny szlak nieco stromym podejściem doprowadza nas do połączenia ze szlakiem 2N. Na wysokości 646 m zakończenie szlaku 13S. Węzeł szlaków nosi nazwę Głaziska Janowickie – od nazwy grupy skalnej położonej nieco na zachód.

Znaki niebieskie w prawo sprowadzają w dolinę Janówki w pobliże Skalnego Mostu (15 min), dalej wiodąc przez Starościńskie Skały do schroniska PTTK „Szwajcarka” (około 2 godz.); w lewo – podchodzą na Wołek (około 1 godz.).

Czas przejścia w kierunku przeciwnym:10 min.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie„, 1990