Kłodzko – Fort Owcza Góra

Fort na Owczej Górze, położony po przeciwległej stronie Nysy Kłodzkiej, był militarnym uzupełnieniem twierdzy kłodzkiej na Fortecznej Górze. W odróżnieniu od głównej twierdzy, jest on właściwie wcale nie znany turystom. Nie prowadzi tutaj żaden szlak turystyczny, nie ma jego opisu w większości folderów i przewodników. Zasługuje jednak na zainteresowanie, chociażby z powodu dobrze zachowanych elementów fortyfikacyjnych.

Zbudowano go podczas rozbudowy umocnień na Fortecznej Górze w latach 1745-50, a zadaniem nowego fortu było zamknięcie strategicznego przejścia doliną Nysy Kłodzkiej. W późniejszych latach fort rozbudowywano, dodając między innymi głęboką na kilka metrów fosę. Połączono także umocnieniami obie twierdze, przegradzając w ten sposób koryto rzeki, a na koronie umocnień powstał zwodzony most. Ten fragment umocnień rozebrano potem podczas budowy linii kolejowej do Kłodzka.

Dzieje wojskowe twierdzy na Owczej Górze były w zasadzie takie same, jak jej większego odpowiednika na sąsiednim wzniesieniu. Pod koniec II wojny światowej znajdowało się tutaj więzienie, a po wojnie magazyny. Jeszcze niedawno miało tutaj swoje siedziby kilka firm i hurtowni, obecnie jest niemal w całości opuszczona.

Pomieszczenia nie są udostępnione do zwiedzania, można jednak wejść na dziedzińce i do niektórych, częściowo w ruinie, budynków. Warto zwrócić uwagę na konstrukcje sal, w których mieszkali żołnierze. Zachowały się także pomniejsze detale architektoniczne, oraz bramy wjazdowe i wartownie.

Dawniej twierdza na Owczej Górze stanowiła sporą atrakcję turystyczną, głównie ze względu na niezapomniane panoramy miasta i głównej twierdzy, obecnie zarośnięta samosiejkami, straciła walory widokowe, niemniej jednak warto tutaj zajrzeć. Godnym polecenia jest również spacer wzdłuż głębokiej fosy.

Waldemar Brygier – naszesudety.pl

Dodaj komentarz