Kolej u Moritza Vogta

W nawiązaniu do artykułu pt. „Kolej na Dolnym Śląsku” chciałbym wrzucić kilka informacji, jakie znalazłem w „Ilustrowanej Kronice Miasta Jelenia Góra” autorstwa Moritza Vogta (burmistrza Jeleniej Góry dwóch kadencji w XIX w.):

  • 12 lipca 1853 r. ukonstytuowało się Towarzystwo Budowy Dolnośląskiej Kolei Górskiej (Verein zur Vorbereitung einer niederschlesischen Gebirgsbahn), na czele którego stanęli burmistrz, dr Meitzen i radca prawny Robe.
  • 1 czerwca 1863 r. pracę rozpoczęła Królewska Komisja Budowy Śląskiej Kolei Górskiej.
  • 19 sierpnia 1866 r. po południu z okazji otwarcia linii kolejowej do miasta przybył pan minister handlu von Itzenpiltz i został powitany przez kierowników urzędów miejskich.
  • 20 sierpnia 1866 r. nastąpiło uroczyste otwarcie linii kolejowej z Lubania do Jeleniej Góry i udostępnienie jej dla pasażerów.
  • 14 sierpnia 1867 r. o godzinie 4. po południu przybył do nas specjalnym pociągiem Jego Ekscelencja minister handlu i robót publicznych, hrabia Itzenpiltz, w towarzystwie członków dyrekcji kolei i wysokich urzędników rządowych, by dokonać odbioru i otwarcia linii kolejowej Jelenia Góra – Wałbrzych. Gości powitał starosta Grävenitz, przedstawiciele władz miejskich i królewskich oraz kierownictwo budowy kolei. Pobyt trwał około kwadransa, Jego Ekscelencja zwiedził dworzec jeleniogórski.
  • 15 czerwca 1868 r. o godzinie 2.30 przybyli tu Jego Królewska Wysokość wraz z Jego Ekscelencją, Prezydentem rządu w Legnicy, baronem von Zedilitz i wysiedli przy wiadukcie nad Bobrem koło[Wzgórza Krzywousteg]. Jej Wysokość księżniczka Luiza Pruska (przebywająca w Mysłakowicach) oczekiwała ich tam i wręczyła królowi bukietjego ulubionych bławatków. Następnie przed obliczem króla stawili się pan starosta hrabia von Kanitz, burmistrz Vogt, przedstawiciele urzędów, którzy przedstawili Jego Królewskiej Wysokości budowniczego Petersena. Jego Wysokość zszedł stopniami schodów, wybudowanych specjalnie przez dyrekcję kolei królewskich, i zwiedził wiadukt i jego okolicę, natomiast ustawiona na pobliskich skałach orkiestra mistrza ludwisarskiego Eggelinga odegrała hymn narodowy Prus. Po 10-minutowym postoju królewski pociąg, składający się z 6 wagonów, ruszył, a odjazdowi towarzyszyły dźwięki marsz wojskowego „Friedericus Rex” oraz okrzyki na cześć króla zebranych tłumów.
  • 9. lipca 1873 r.: Przed rozpoczęciem wystawy zwierząt hodowlanych odbywającej się na błoniach przy obecnej ul. W. Pola, wydarzył się wypadek kolejowy. Popołudniowy pociąg nr 41 zderzył się z maszyną stojącą na torze dojazdowym; jeden pasażer odniósł ciężkie obrażenia, kilku innych zostało lekko rannych. Obrażenia powstały podobno jednak nie wskutek samego wypadku, lecz wówczas, gdy pasażerowie wyskakiwali z pociągu. Tego dnia, właśnie z powodu otwarcia wystawy, panował ogromny tłok w tej okolicy i dostęp miejsca wypadku był utrudniony.
  • W 1873 r. na stację Jelenia Góra przybyło 145.081 osób, a odjechało 147.775 osób.

Dodaj komentarz