Kompleks Soboń

W masywie Sobonia na południowo-zachodnim zboczu podziemne sztolnie wykonane wg nazistowskiego projektu Olbrzym (niem.”Riese”) z okresu II wojny światowej . Do zasadniczej części podziemnego kompleksu prowadzą dwa wejścia. Wokół zbocza widoczne liczne pozostałości po kolejce wąskotorowej z okresu budowy kompleksu. Kompleks „Soboń” składa się z trzech sztolni prowadzonych ze zbocza góry do jej wnętrza pod kątem prostym. Dwie sztolnie wydrążono do punktu centralnego trzecią rozpoczęto. W punkcie centralnym, gdzie pod ziemią schodziły się wyrobiska, na powierzchni rozpoczęto budowę tajemniczego obiektu, którego fundamenty są widoczne. U podnóża góry miejscowość Zimna, część miasta Głuszycy; w okresie II wojny światowej znajdował się tu jeden z większych nazistowskich obozów pracy – filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Wszystkie tunele są w stanie surowym, jedynie w sztolni nr 1 obudowano cegłą niewielkie pomieszczenie. Całkowita długość tego kompleksu to około 700 m, powierzchnia 1 900 m2, a kubatura około 4 000 m3. Do najważniejszych obiektów naziemnych kompleksu należy zespół dużych, piętrowych budynków, które budowano przy drodze prowadzącej z Sobonia do wsi Zimna Woda, oraz duży żelbetowy bunkier nieznanego przeznaczenia.

Dodaj komentarz