Komunikat o czystości powietrza

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że monitoring jakości powietrza w województwie dolnośląskim prowadzony w stacjach automatycznych wykazał przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych, ustalonej dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość progowa: 200 µg/m3).

W dniach 23-25 stycznia 2010 r. stwierdzono przekroczenia określonej dla pyłu zawieszonego PM10 wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych w Jeleniej Górze – Cieplicach. Stężenia średniodobowe utrzymywały się w zakresie 235-382 µg/m3.

Przyczyną tak wysokiego poziomu pyłu PM10 w powietrzu było wzmożone spalanie paliw do celów grzewczych powodujące zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza. Niekorzystne warunki meteorologiczne panujące w styczniu br. w Jeleniej Górze (minimalna temperatura powietrza poniżej – 10 C, prędkości wiatru poniżej 1,5 m/s oraz wystąpienie inwersji temperatury) powodowały kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Jednocześnie informujemy, że w związku z niskimi temperaturami powietrza i intensyfikacją procesów grzewczych sytuacja taka mogła występować również w pozostałych miejscowościach województwa. Pomiary wykonywane w pozostałych stacjach automatycznych pomiarowych: w Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, Oławie, Kłodzku i Wleniu w analizowanym okresie wykazały przekroczenia dopuszczalnej wartości średniodobowej pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3).

Prognoza pogody na najbliższe dni (w szczególności niskie temperatury powietrza) wskazuje, że stan jakości powietrza może ulec pogorszeniu i istnieje ryzyko kolejnych przekroczeń wartości progowej pyłu zawieszonego PM10 i wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza z sieci automatycznej wraz z wyróżnieniami przekroczeniami stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ Wrocław: http://wroclaw.pios.gov.pl

Dodaj komentarz