Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Czech i Słowacji epidemii WZW A (wirusowego zapalenia wątroby typu A) czyli choroby przenoszonej drogą pokarmową, tzw. „choroby brudnych rąk” monitorujemy sytuację epidemiologiczną na terenie miasta i powiatu oraz wdrożyliśmy działania profilaktyczne.

Poinformowaliśmy wszystkie placówki służby zdrowia oraz przedszkola i szkoły o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i jednoczesnej konieczności wdrożenia działań zapobiegawczych. Jesteśmy w trakcie przesyłania drogą elektroniczną odpowiednich materiałów i wskazówek do szkół i przedszkoli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze Ewa Czyżewska

Dodaj komentarz