Krzyżowa Hala

Położona na wysokości 710-750 m łąka, zwracająca uwagę bogactwem roślinności, rozłożyła się na północnym skłonie Wołka. Jej nazwa wiązana jest z krzyżem pokutnym, który się tu ongiś znajdował. Łąka powstała w wyniku wyrębu lasu dla potrzeb górnictwa, które silnie rozwinęło się w XVI-XVII w. w pobliskiej Miedziance. Później poręba służyła gospodarce pasterskiej. Istniały tu dawniej zabudowania, po których dziś już nie pozostało śladu. Latem wśród bujnych traw Krzyżowej Hali znajdziemy gółkę wonną, storczyki – szerokolistny i bzowy, podbiałek alpejski, rutewkę orlikolistną i łatwą do rozpoznania ciemiężycę zieloną. Nierzadkie jest tu spotkanie z lisem czy stadkiem saren. Przez Krzyżową Halę przechodzą szlaki 2N i .

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie„, 1990

Dodaj komentarz