Lubomierz, Jaśko w Galerii Za Miedzą

Lubomierz w pow. lwóweckim jest siedzibą gminy na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Lubomierką. Jego powstanie datuje się w połowie XIII w. Książę świdnicko-jaworski Bolko I nadał mu prawa miejskie w 1291r. Przetrwały, średniowieczny układ urbanistyczny miasta i zabytki. Zyskało sławę dzięki tryptykowi SAMI SWOI tu nakręcanemu (od 1967), co upamiętniono muzeum Kargula i Pawlaka i Ogólnopolskimi Festiwalami Filmów Komediowych. Nową wizytówką Lubomierza jest Galeria Za Miedzą, gdzie organizowane są wystawy i koncerty.

Galeria Za Miedzą powstała w nieczynnym, dawnym kościele ewangelickim, który wzniesiono w 1852 roku w stylu neogotyckim. Dzięki temu zabytkowy obiekt znowu ożył, choć zmieniła się jego funkcja. Otwarta dla wszelkich dziedzin twórczości, szczególnie preferuje fotografię i przede wszystkim fotograficzny reportaż, którego entuzjastą i przedstawicielem jest założyciel galerii red. Daniel Antosik.

Kolejną jego inicjatywą realizowaną w galerii jest „Ołtarz kina”, będący odrębnym nurtem działań organizowanych w czasie kolejnych edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Ideą tych prezentacji jest promocja działań twórczych o dużej wartości artystycznej i edukacyjnej. Akcentowane są bowiem wydarzenia – niedostępne, na co dzień w niewielkich środowiskach lokalnych, które stymulują aktywność kulturotwórczą środowiska lokalnych twórców oraz mieszkańców.

Tym bardziej, gdy otwarciom kolejnych wystaw towarzyszą koncerty i występy aktorów oraz innych artystów.

Nowy sezon artystyczny Galeria Za Miedzą w Lubomierzu zainaugurowała 4 kwietnia ‘2009 otwarciem wystawy pt. ANDRZEJ BOBKOWSKI – CHULIGAN WOLNOŚCI: pamięci znakomitego pisarza eseisty, z kręgu paryskiej „Kultury”, autora słynnego dziennika „Szkice piórkiem”. Odbył się też koncert zespołu „Trio Semplice” z Jeleniej Góry.

Najbliższy wernisaż:

 • 2 maja o godz. 18.18. – PAMIĘĆ PROWINCJI, otwarcie wystawy fotografii JACKA JAŚKO w Galeria Za Miedzą w Lubomierzu.
  W programie również koncert – OKAZJONALNEJ ORKIESTRY PROWINCJONALNEJ na smyczki, pałeczki, klawisze i ciszę…

Warto zwrócić też uwagę na zabytki:

 • Zespół klasztorny z kościołem św. Maternusa
  Zespół budynków klasztoru Benedyktynek oraz kościoła. Część gotycka, wtopiona w mury prezbiterium kościoła, od strony zewnętrznej jest niedostrzegalna, a klasycystyczne skrzydła południowe, tworzące w podkowę ujęty dziedziniec zewnętrzny, dostosowano do barokowego wystroju pozostałych elewacji. Wnętrze kościoła obfituje w szereg zabytków sztuki: malowidła sklepienne jednego z wybitniejszych malarzy barokowego Śląska – Jerzego, Wilhelma Neunhertza. Sklepienie prezbiterium z dekoracją, plastycznie wypracowaną w stiuku. Ołtarz główny jest dziełem nieznanego autora. Partię centralną zajmuje płaskorzeźbiona grupa „Wniebowzięcia NMP” a wieńczy go gloria z Trójcą Św. Ponadto ołtarz zdobią rzeźby, a nad drzwiczkami obejścia zostały umieszczone relikwiarze z relikwiami świętych Benigmusa i Wiktora.
  Ołtarz powstał w 1775 roku. Za ołtarzem znajduje się kaplica klauzurowa z ołtarzem i wystrojem rokokowym. W południowo-zachodniej części kościoła znajduje się kaplica gotycka z żebrowym sklepieniem, od której dochodzi się do kwadratowego wirydarza, otoczonego krużgankami. W kościele bogaty zbiór dzieł sztuki, m. in. krucyfiksy, sprzęt kultowy. Ponadto bogaty zbiór szat i tkanin liturgicznych z najstarszym reprezentacyjnym ornatem z 1668 roku. Jest to druga po Krzeszowie najbogatsza grupa dzieł na tym terenie. Nad wejściem do kościoła na emporze zawieszone są późnobarokowe organy.
 • Kościół cmentarny św. Anny: pełni rolę kaplicy cmentarnej jest to budynek trzynawowy przesklepiony kolebką z lunetami przebudowany w 1833 roku. Na cmentarzu przy kościele znajduje się stylowa klasycyzująca kaplica grobowa stanowiąca cenny zabytek architektury. W kaplicy spoczywa Christian Jakub Salice Contessa (1767-1825) – poeta, propagator idei wolnościowych.
 • Kościół poewangelicki (siedziba Galerii Za Miedzą) wzniesiony w 1852 roku w stylu neogotyckim.
 • ratusz na rynku, który zachował układ przestrzenny i strukturę swej zabudowy (dawniej drewnianej). Po kolejnych pożarach, w XVI wieku zabudowę wymieniono na murowaną. Praktycznie cała zabudowa rynku jest zabytkową. W rynku dominuje budynek ratusza, którego bryła i wystrój ulegały wielokrotnym przekształceniom. Dziś jest pokryty dachem z naczółkami, zwieńczonymi sygnaturką, do którego prowadzi wejście zaakcentowane schodami z balustradą.
 • Kamieniczki z podcieniami w rynku oraz wiele domów mieszkalnych
 • Fragmenty murów obronnych, zbudowane na polecenie księcia Bolka I (zachowane fragmenty pochodzą z XV-XVI w.) Tworzyły dwa systemy. Jeden bronił klasztoru a drugi opasywał miasto. Mury dobrze zachowały się wokół klasztoru. Na uwagę zasługują też liczne zespoły rzeźbiarskie, kapliczki i figury oraz inne detale architektoniczne, które stwarzają niepowtarzalną atmosferę tego miejsca.

Od 13 do 16 sierpnia 2009 roku – zapowiedziano XIII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz