Lwówek Śląski, Turniej miast

Lwówek Śląski nad Bobrem, jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku, na granicy Pogórza Izerskiego i Kaczawskiego. Blisko 10 tys. jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej pomiędzy Bolesławcem – ok. 20 km na płd. ooraz Jelenią Górą – 35 km na płn. Miasto bardzo ucierpiało podczas walk w końcu II wojny światowej, gdy w 1945 roku zburzono je w 40 procentach. Szereg zabytków odbudowano, ratując przed unicestwieniem, w tym architektonicznie unikalne gmachy; ratusza, pałaców i świątyń.

Lwówek Śląski, jest jednym z pierwszych w Polsce miast, lokowanych na magdeburskim prawie, przez co już w wczesnym średniowieczu – był lokalnym centrum gospodarczym. Jego rozwojowi sprzyjały: dogodne położenie na znanym szlaku handlowym, nazwanym Królewską Drogą (Via Regia) oraz eksploatacja złota w rejonie pobliskich Płakowic. Już w 1217 roku piastowski książę Henryk l Brodaty nadał Lwówkowi Śląskiemu prawa miejskie.

Wraz z wyczerpywaniem się złóż złota, podstawą utrzymania dla mieszkańców było rzemiosło: sukiennictwo i tkactwo, handel oraz obróbka kamieni budowlanych. Ciekawostką jest również fakt, iż w mieście istnieje browar, posiadający najstarsze bodaj w Polsce tradycje, bo od 1209 roku!

Obecnie gmina należy do grupy ośrodków o najwyższej stopie bezrobocia na Dolnym Śląsku. Pomimo tego Lwówek Śląski jest znany w Polsce ze względu na imprezy. Od 12 lat zaprasza m.in. na letni, międzynarodowy festiwal: LWÓWECKIE LATO AGATOWE, nawiązujący do zasobów tych efektownych minerałów w okolicy.

W 2009 roku trzydniową i międzynarodową imprezę zapowiedziano w dniach – od 17 do 19 lipca.

Większe imprezy zapowiedziane do połowy roku 2009:

 • 1-3 maja: Europejski Rajd rowerowy „Szlakiem Ziemi Lwóweckiej” (PTTK)
 • 2 maja od godz. 15. – SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW MIAST PARTNERSKICH CHRASTAVA – LWÓWEK ŚLĄSKI.
 • Festyn majowy 2009 na stadionie miejskim od godz. 15. do 22.
  w programie: godz. 15.: prezentacja zespołów dziecięcych ze szkół podstawowych z obu miast, godz. 16.30: pokaz tańca break Dance w wykonaniu tancerzy z LOK, godz. 17.: Drużynowy Turniej Miast o beczę wspólnie nawarzonego piwa, godz. 18.30: ballady rockowe, godz. 19.: występy zespołów z LOK, godz. 20.30: biesiada folkowa w wykoaniu zespołu BUENOS AMIGOS, godz. 22.: biesiada integracyjna z występami przedstawicieli obu krajów: BB FIles z Czech oraz DJ Mariusz Wolski z Polski.
 • 3 maja od godz. 10. – 3 MAJOWY Festyn Rodzinny (OSiR i LOK) na miejskim stadionie.
  W programie imprezy zabawowo-rekreacyjne: pokazy, konkursy sprawnościowe z nagrodami (m.in. wyścig w workach i przeciąganie liny) oraz występy zespołów artystycznych.
 • 3 maja godz. 15. – MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim.
  Zapraszają na nią mieszkańców Gminy Lwówek Śląski – Burmistrz Gminy i Miasta oraz Ksiądz Dziekan Krzysztof Kiełbowicz.
 • 8-9 maja – XVI ogólnopolska impreza na orientację „WIOSNA” – PTTK
 • 22-23 maja – DNI EUROPY (LOK VadeMecum)
 • 30 maja – Festyn Rodzinny (SP2) Plener Plastyczny „Zabytki mojej miejscowości” – dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów z powiatu lwóweckiego (SP N) Przegląd Piosenki Turystycznej „ALABASTER” (SP N) Międzyszkolny Konkurs „Czy znasz język ojczysty?” (SP N) Prezentacja prac plastycznych uczniów szkół Powiatu Lwóweckiego w „GALERII 2” (SP 2) Otwarty turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych.
 • 5-7 czerwca – XVIII ogólnopolski rajd im. księcia Henryka I Brodatego
 • 20 czerwca – Lwówecki FESTIWAL PIWA – 800 lat tradycji piwowarstwa w Lwówku Śląskim
 • 17-19 lipca – XII LWÓWECKIE LATO AGATOWE, impreza międzynarodowa

Warto odwiedzić zabytki:

 • RATUSZ z początku XVI wieku: Wcześniej Dom Kupców, siedziba rajców miejskich z połowy XIII wieku za panowania księcia Bolesława Rogatki.
  Przetrwały z tego okresu dolne partie murów ratusza od zachodu. W XIV wieku obiekt poszerzono o Ławę. Kolejne przebudowy były od 1520 roku po pożarach, gdy ratusz otrzymał obecną kamieniarkę. Na parterze i w sali Ławy na piętrze – sklepienia żebrowe o cyrklowym wykresie. Elementy włoskiego renesansu z 1546 roku (opaski okienne i wykusza). Włoskiego pochodzenia są też dwubarwne sgraffita i malowidła w sali Ławy. We wnętrzu ratusza – późnogotyckie sklepienia, sala Ławy z 1522 roku. Dzisiejszy kształt nadano ratuszowi w latach 1902-1905 po wyburzeniu stojących blisko kamieniczek i kramów, gdy plac zapełniono podcieniem targowym, zamkniętym klatką schodową.Płaskorzeźby na fryzach okiennych i głowicach żłobkowych pilastrów są symbolami funkcji urzędu ratuszowego.
  Jego wieża z 1504 roku mieściła loch więzienny, salę tortur i archiwum Ławy, a na ostatniej kondygnacji stali strażnicy, nadzorujący miasto i zegar, z 1588 roku.
  Na dolnych murach wieży widoczne są kamienne godła z XIV wieku: tarcza z herbem Lwówka oraz lew królestwa czeskiego. Od południa płaskorzeźba giermków z tarczą i orłem Piastów Śląskich. We wnęce muru narożnika z kolumienkami – figura lwa z napisem: „Justus quasi leo” (Sprawiedliwy jak lew) z XIV wieku, przeniesiona podczas remontu z Wieży Bramy Lubańskiej ok. roku 1905. Podczas jego przebudowy na początku XX wieku przeniesiono tu z byłego klasztoru franciszkańskiego rzeźby dot. historii miasta, w tym min. z XIV wieku – nagrobek mecenasów Lwówka: księcia Henryka Jaworskiego i jego żony Agnieszki.
  Dwie bliskie rzeźby przedstawiają: Kaspra Seuwusa (zm. 1585 r.), kronikarza i rektora gimnazjum lwóweckiego, a druga – burmistrza Kaspra Zeidlera (zm. 1655 r.).
  Obecnie w ratuszu miejskim – sala ślubów oraz Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna.
 • ZABYTKOWE KAMIENICZKI w rynku np. Kamienica Ław Chlebowych:
  W rynku zachowały się tylko trzy najstarsze kamieniczki. Szczególną uwagę zwraca budynek ław chlebowych i obuwniczych z kutymi w kamieniu godłami cechowymi piekarzy lwóweckich z 1494 roku oraz portalem renesansowym z emblematem szewców z 1544 roku. Obecnie mieści się tu apteka, a w przyległej kamieniczce z wykuszem jest Czarna Galeria.
 • MURY OBRONNE wraz z obronnymi średniowiecznymi wieżami: Lubańską i Bolesławiecką: Miasto posiadało już mury obronne pod koniec XIII wieku. W ciągu XIV i na początku XV wieku jego fortyfikacje obroniły mieszkańców dwukrotnie (1427 i 1432) gdy zniechęceni husyci odstąpili od zdobycia miasta. Baszty łupinowe muru wewnętrznego, rozstawione średnio, co 50 m, były budowane, jako stanowiska dla kuszników. Najważniejszym wzmocnieniem średniowiecznego zespołu był wprowadzony na początku XV w., drugi zewnętrzny pierścień murów, dostosowany do broni palnej.
 • KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XV i XVI wieku:
  Drewniana budowla powstała już w XIII wieku, świątynią parafialna jest oficjalnie od 1217 roku, gdy Lwówek otrzymał prawa miejskie od księcia Henryka l Brodatego. Za czasów Henryka V Piasta, przekazany ją rycerskiemu zakonowi joannitów. Około 1300 roku ukończyli oni budowę obecnie stojącego kościoła, w miejsce drewnianego, z murami z kamienia ciosowego. Górują nad nim wczesnogotyckie dwie wieże, rozdzielone portalem z ok. 1300 roku i szesnastowiecznym korpusem budowli, przebudowywanej po pożarach w XV i XVI wieku. Szczególnie warte uwagi: fasada z jednym z najstarszych na Śląsku, wczesnogotyckim portalem z czerwonego piaskowca, Krzyż z 1410 roku (najstarszy na Śląsku krzyż drewniany w przedsionku lewego wejścia do kościoła), rzeźbiona w kamieniu renesansowa chrzcielnica z 1560 roku, zworniki sklepień zakrystii, obraz „Koronacja Matki Boskiej” z 1771 roku, 40-głosowe organy z XVIII wieku i drewniana ambona z XVIII wieku. Ponadto trzy kamienne ołtarze i ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej, którego kopię wykonał w roku 1946 lwówecki malarz Teodor Doroszewicz. Obok głównej świątyni wybudowano z kamienia (1496 r.) kaplicę św. Krzyża, pierwotnie po wezwaniem św. Szczepana i św. Wawrzyńca.
 • KOSCIÓŁ i KLASZTOR FRANCISZKANÓW z XIII wieku. Źródła historyczne już 1264 roku, dowodzą o budowie tego kamiennego kościoła. W XV wieku jednonawowy rozbudowano o nawę południową, a później północną.
  Po kasacie zakonu przez Prusaków w 1810 roku, klasztor stał się własnością państwa, więc urządzono w nim szkołę, a kościół przeznaczono na arsenał. W latach 1873-75 klasztor przebudowano na ówczesne cywilne potrzeby, nadając mu obecny wygląd. Natomiast świątynię po likwidacji arsenału i garnizonu, zamieniono w spichlerz. Od 1905 do 1945 istniało tu lokalne Muzeum Historyczne, które zniszczyli Sowieci.
  Do zrujnowanego kościoła wprowadziła się straż pożarna, a później urządzono tu magazyn materiałów budowlanych i składnicę maszyn. Dopiero w roku 1995 dzięki oficjalnym zabiegom Franciszkanów, przystąpiono do remontu kościoła (5 lipca 1995 roku). Pracami kierował brat Maksymilian Szelepiński, dzięki któremu przywrócono do życia wspaniały zabytek l klasy.
  Z zachowanych elementów kamieniarskich najcenniejsze: w północnej kruchcie – płaskorzeźba z godłem piekarzy z 1494 roku oraz rzeźba grupy „Ukrzyżowania”.
  Z elementów współczesnych na uwagę zasługują: główne okno prezbiterium z witrażem Dwunastu Apostołów, wykonane w pracowni Michała Cubera z Głogówka, oraz żyrandole i kinkiety z znanej krakowskiej firmy.
 • KOMANDORIA JOANITÓW (obecnie dom parafialny):
  Barokowa komandoria joannitów zbudowana w 1728 r. przez miejscowego komtura zakonu, na miejscu poprzedniej, renesansowej komandorii (barokowy portal z kartuszem herbowym z 1728 r.).
  Budynek przebudowany w 1752 r. oraz w, 1782 r., kiedy to otrzymał obecny wygląd (nad oknem I piętra kartusz herbowy krzyża i orderu joannitów. Komandoria była siedzibą joannitów do sekularyzacji dóbr zakonnych w 1810 r. W budynku przebywały osobistości: w 1813 r. kwaterował tu car Rosji Aleksander I,
  Od 1860 r. był tu szpital św. Jadwigi, w którym pracowały siostry boromeuszki z Trzebnicy. Od początku XX w. do 1945 r. w budynku mieściło się przedszkole katolickie. Po II wojnie światowej obiekt wykorzystywała parafia Wniebowzięcia, NMP. Obecnie mieści się tu Ośrodek Kolonijno – Szkoleniowy „Caritas” oraz siedziby Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Poradni Rodzinnej oraz Urzędu Dziekańskiego Dekanatu Lwówek Śląski.
 • RENESANSOWY ZAMEK w dawnych Płakowicach (obecnie w granicach miasta):
  Płakowice wymieniono już w akcie lokacyjnym Lwówka Śląskiego (1217 r) – stanowiły wtedy własność miejską.
  Następni właściciele byli prywatni, a w latach 1520-1812 zostali nimi lwóweccy joannici. Na przełomie XV i XVI wieku przeszły w ręce Krzysztofa von Talkenberga z Podskala, który rozpoczął budowę nowej siedziby, zakończonej w roku 1550 przez jego syna. Dzieje pałacu łączą się z wydarzeniami wojny 30-letniej (1618- 48), wojny 7-letniej (1757-63) i wojen napoleońskich; podczas drugiej bitwy pod Płakowicami (w 1813 roku) pałac uległ znacznej dewastacji i zrabowano cenna kolekcję instrumentów muzycznych oraz księgozbiór. Ostatnim właścicielem Płakowic był późniejszy generał pruski.
  W roku 1824 obiekt przeznaczono na zakład psychiatryczny, gdzie za nazistów przetrzymywano przeciwników hitleryzmu. Dalszym użytkownikiem pałacu było m.in. wojsko. Potem przez lata pałac niszczał i dopiero pod koniec 1992 roku przejęli go i remontują baptyści, tworząc ośrodek rehabilitacji. Na renowacje oczekuje m.in. uszkodzony fresk z 1558 roku.
 • KLASYCYSTYCZNY PAŁAC Hohenzollernów z poł. XIX w. (siedziba władz miejskich i powiatowych)
  Placówkę Historyczno-Muzealną na piętrze wczesnorenesansowego Ratusza.
  Do zwiedzenia: Sala Agatowa, Sala Miejska, Sala Historyczna – Ławy Sądowej z XVIw., Izba Tortur, Loch Głodowy.
  Czynna: wtorek – sobota od godz. 9. do 17. Istnieje też możliwość rezerwacji w niedzielę.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz