Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

W związku z zaplanowanym w 2012 roku, otwarciem Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie zwracam się z uprzejma prośbą o pomoc w dotarciu do świadków wydarzeń oraz w gromadzeniu niezbędnych dokumentów i wszelkich pamiątek z okresu II wojny światowej dotyczących martyrologii wsi oraz życia codziennego jej mieszkańców pod okupacją niemiecka i sowiecką. Byłbym ogromnie wdzięczny osobom i instytucjom gotowym przekazać swoje zbiory w oryginale lub w postaci zapisu elektronicznego.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Wsi Kieleckiej przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej (osoba do kontaktu: dr Tomasz Domański, tel.(41) 340-50 58; e-mail:tomasz .domański@ipn.gov.pl), a zgromadzone dokumenty i pamiątki eksponowane będą w projektowanym Mauzoleum.

Mam nadzieję, że ta inicjatywa spotka się z Państwa zrozumieniem, a udzielone wsparcie umożliwi stworzenie wyjątkowego miejsca pamięci o tragedii, jakiej doświadczyła wieś polska w latach 1939-1945

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Dodaj komentarz