Monitoring w szkołach

Urząd Miasta Piechowice pozyzyskał 13 142 zł z rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach” mającego poprawić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki, a co za tym idzie zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym , przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.Monitoring obejmie szkołę podstawową i halę sportową a schemat instalacji monitoringu przygotował p.M.Boratyński- informatyk UM, wniosek opracowała p.K.Chmielewska- sekretarz UM przy współudziale dyr.M.Sąsiady. Termin realizacji- do końca roku 2007 a całościowy koszt zadania ok.16 500 zł.
Monitoring gimnazjum przewidziany jest do realizacji w ramach projektu „Chcę żyć bezpiecznie”, który został złożony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu i rozpatrzony zostanie po 30 października 2007 r.

Dodaj komentarz