Nieruchomości w Karpaczu do dzierżawy

Burmistrz Karpacza informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 54 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w formie przetargu ustnego ograniczonego dla osób nie posiadających zaległości wobec Gminy Karpacz, stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Karpacza Nr 35/08 z dnia 19 marca 2008 r.

Dodaj komentarz