Nowa ścieżka rowerowa

W 15.05.2008r. odbyło się zebranie członków I-KTK-N ( Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie) wraz z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej Jeleniej Góry oraz rowerzystów zainteresowanych turystyką rowerową.

Głównym celem spotkania było przekonanie przedstawicieli Rady Miejskiej Naszego Miasta, aby nie popierali projektu, który jest realizowany przez: Biuro Urbanistyki i Architektury Spółka z o.o., ul. Grodzka 13, Jelenia Góra, które wygrało przetarg na realizacje zadania „Opracowanie koncepcji drogi rowerowej spinającej euroregionalne trasy rowerowe ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” (Chojnik – Węzeł Grabarów)”.

Proponowane przez Biuro Urbanistyki i Architektury rozwiązanie nijak się ma do oczekiwań rowerzystów naszego miasta jak również do promowania turystyki rowerowej w naszym regionie. Zamiast projektować jak to czyni to Biuro, drogi rowerowej po polach na obrzeżach naszego miasta, która służyłaby raptem może garstce rowerzystów i to raz w tygodniu, zaproponowaliśmy inne lepsze naszym zdaniem rozwiązanie, aby droga rowerowa spinająca dwa rowerowe szlaki turystyczne biegła: z Maciejowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II do skrzyżowania koło Aniluxu, dalej za marketem Aldi wzdłuż rzeki Kamienna (tu trzeba by wybudować drogę rowerową na grobli) do ulicy Kasprowicza, poprzez ulicę Nadbrzeżną aż do połączenia z ulicą Wolności, tam zjazd na ulicę Ludową dalej Łąkową, Francuską, Cmentarną i Mieszka (na tych dwóch ostatnich ulicach należałoby postawić znak – nie dotyczy rowerzystów) i dojeżdżamy do placu Piastowskiego, przez Park Zdrojowy do Parku Norweskiego dalej koło Dąbrówki dojeżdżamy do Podgórzyna.

Po spotkaniu sporządzono protokół, podpisali go wszyscy uczestnicy spotkania, który zostanie wręczony na ręce Prezydenta Miasta Marka Obrębalskiego.

Poniżej zamieszczamy wspomniany protokół:

Protokół ze spotkania przedstawicieli Rady Miejskiej Jeleniej Góry oraz środowiska rowerzystów reprezentowanego przez Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie.

Spotkanie odbyło się w Dworze Czarne w Jeleniej Górze w dniu 15.05.2008r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej w Jelenie Górze w osobach:

  • Miłosz Sajnog
  • Józef Zabrzański
  • Jerzy Pleskot
  • oraz przedstawiciele I-KTK-N z Prezesem w osobie Zbigniewa Leszka.

Celem spotkania było omówienie koncepcji drogi rowerowej w Jeleniej Górze łączącej, osiedle Zabobrze z Placem Piastowskim, projektowanej przez Biuro Urbanistyki i Architektury Spółka z o.o.

Po przeanalizowaniu przebiegu zaproponowanego szlaku rowerowego stwierdzono niezgodność zaproponowanej trasy z oczekiwaniami cyklistów i opiniami Radnych. Projektowi zarzucono małą atrakcyjność otoczenia i nie uwzględnienie walorów zabytkowych Miasta w terenie przez który trasa miałaby przebiegać.

Zaproponowano szlak biegnący wzdłuż rzeki Kamiennej z wykorzystaniem istniejących dróg kołowych (w załączniku).

Przedstawiciele Rady Miejskiej zobowiązali się do rozważenia przedstawionych propozycji oraz zaproszenia przedstawicieli rowerzystów do stałej współpracy przy wytyczaniu ścieżek rowerowych na terenie administracyjnym miasta.

Na tym spotkanie zakończono. i tu podpisy uczestników

Na naszej stronie http://i-ktk.zsem.pl zostanie wkrótce przedstawiana fotograficzna wersja naszej propozycji Drogi Rowerowej, tam też będzie można zgłaszać swoje propozycje, te bardziej ciekawsze będziemy publikować.

Dodaj komentarz