Ograniczenie wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego

Od 20.07.2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Dyrekcji Krkonošského Národního Parku (KRNAP) o ograniczeniu wstępu do niektórych obszarów Parku. Ma ono na celu ochronę przyrody karkonoskiej przed dewastacją spowodowaną masową zbiórką runa leśnego, przede wszystkim borówek. Rozporządzenie obowiązuje do 15.10.2008 r.

Ograniczenie wstępu dotyczy jedynie miejsc poza wytyczonymi i oznakowanymi szlakami turystycznymi i trasami rowerowymi, szczególnie w strefie ochrony ścisłej (1. i 2. zóna).

Powyższe kroki zostały podjęte z powodu masowego zbioru borówek, prowadzonego w sposób uszkadzający nie tylko krzewy borówek, lecz także inne, chronione gatunki roślin. Pozyskiwanie borówek na tak dużą skalę pozbawia również wiele gatunków zwierząt pożywienia w sezonie zimowym. Penetracja obszaru Parku poza wytyczonymi szlakami oraz zakłócanie ciszy płoszy zwierzynę płową, która o tej porze roku zaczyna migrację w kierunku zimowych zagród, a także zakłóca okres godowy jeleni.

Z uwagi na fakt, że w latach 2006 i 2007 zapisy rozporządzenia łamane były niemal wyłącznie przez obywateli polskich, w tym roku – już po raz drugi – kampania informacyjna będzie prowadzona także w polskiej części Karkonoszy.

Łamanie przepisów rozporządzenia KRNAP jest wykroczeniem, zgodnie z § 87 ustawy Nr 114/1992 Sb. o ochronie przyrody i krajobrazu i jest karane mandatem w wysokości do 10 000 Kč.

www.szklarskaporeba.org

Dodaj komentarz