Oświadczenie rowerzystów z Jeleniej Góry

Szanowny Panie Prezydencie, przesyłam Panu postanowienie rowerzystów Jeleniej Góry.
Ustalenia ze spotkania jeleniogórskich rowerzystów z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg I Mostów Panem Czesławem Wandzlem przeprowadzone dniu 28.04.2009

My rowerzyści oświadczamy, że ustaliliśmy, aby środki pieniężne przeznaczone dla nas w wysokości 200,- tyś / dwieście tysięcy złotych/ powinny zostać w całości wykorzystane na realizację istniejącego projektu drogi rowerowej etap II /most na rzeczce Kamienna przy ulicy Sobieskiego do Cieplic – Plac Zdrojowy/. Z ustaleń z Panem Dyrektorem wynika, że przyznana kwota jest niewystarczająca na realizację całego projektu, dlatego proponujemy w pierwszej kolejności wyremontować odcinek chodnika wzdłuż ulicy Wolności, oraz odcinka drogi od ulicy Sobieskiego do ulicy Zaułek.

Ponadto zostało ustalone, aby uwzględnić zaprojektowanie drogi rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz odcinka od Cieplic do Sobieszowa przeznaczając na to inne środki z budżetu miasta.

Pod tym postanowieniem podpisali się rowerzyści uczestniczący w spotkaniu.

Do wiadomości: Adresat, Przewodniczący Rady Miasta, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Media

Dodaj komentarz