Plener artystyczny

Studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w Szklarskiej Porębie. Kontynuacja działań. W dniach od 5 do 11 maja 2008 r. na zaproszenie władz miasta w Szklarskiej Porębie na plenerze artystycznym gościła grupa dziesięciu studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W tej grupie sześcioro to studenci malarstwa i grafiki, a czworo studiujących na Wydziale Szkła i Ceramiki. Młodymi malarzami z ramienia uczelni opiekował się dr Piotr Tyszkowski, miłośnik gór, a jednocześnie jedna z najbardziej interesujących dolnośląskich indywidualności artystycznych. Szklarze przebywali pod opieką dra Mariusza Łabińskiego, uznanego twórcy współczesnego szkła. Obecny plener jest wynikiem umowy o stałej współpracy podpisanej pomiędzy miastem Szklarska Poręba, a wrocławską ASP jesienią ubiegłego roku.

Młodzi artyści korzystali z gościnności pensjonatów „Świteź” i „Elterna”. Pozostawili po sobie kilkadziesiąt prac wykonanych w różnych technikach malarskich i graficznych, dla których inspiracją były karkonoskie krajobrazy i widoki Szklarskiej Poręby. Podczas obecnego pleneru powstały też unikatowe formy ze szkła wykonane w Leśnej Hucie pod okiem mistrza Henryka Łupkowskiego. Wernisaż wystawy z udziałem uczestników pleneru odbędzie się dnia 16 maja 2008 r. o godzinie 18.00 w oddziale Muzeum Karkonoskiego – Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Średniej przy ul. 11 Listopada 2.

www.szklarskaporeba.pl

Dodaj komentarz