Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej

Od 01 maja 2009 w Jeleniej Górze rozpoczął działalność Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej (PIPiO)

W Punkcie PIPiO każdy mieszkaniec powiatu Jelenia Góra bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę prawną lub informację obywatelską ramach projektu „Punkty informacji Prawnej i Obywatelskiej w regionie jeleniogórsko – wałbrzyskim”. Projekt realizowany jest od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 przez Partnerstwo: Fundacji w Służbie Wsi oraz Stowarzyszenia „Pegaz” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Stowarzyszenie PEGAZ, ul. Groszowa 7, Jelenia Góta, tel. (075) 75 23 230

Poradnictwo obywatelskie ma na celu zmniejszenie barier w dostępie mieszkańców do bezpłatnej informacji prawnej i obywatelskiej.

Zakres udzielanych porad lub informacji, to min. sprawy związane z:

 • Świadczeniami socjalnymi
 • Sprawami mieszkaniowymi
 • Kontaktami z urzędami i sądami
 • Sprawami konsumenckimi
 • Prawem pracy
 • Prawami obywatelskimi
 • Świadczeniami z ubezpieczeń społecznych

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej działa w budynku „KOMBATANTA”, przy ul. Teatralnej 1|312, 58-500 Jelenia Góra, poniedziałki w godz.: od 13,00 do 16,00, we wtorki 9,00 do 13,00, środy i czwartki od 10.00 do 14.00, piątki od 9.00 do 13.00.

Podczas dyżurów w biurze czynny jest także telefon stacjonarny 075 615 17 16

Dodaj komentarz

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej

Informujemy, że od 01 maja 2009 w Jeleniej Górze rozpoczął działalność PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO). W Punkcie PIPiO każdy mieszkaniec powiatu Jelenia Góra bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę prawną lub informację obywatelską ramach projektu „Punkty informacji Prawnej i Obywatelskiej w regionie jeleniogórsko – wałbrzyskim”, ul. Groszowa 7, 58-500 Jelenia Góra, tel.:(075)75 23 230

Poradnictwo obywatelskie ma na celu zmniejszenie barier w dostępie mieszkańców do bezpłatnej informacji prawnej i obywatelskiej.

Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław, Tel.:(071)7170-192

Stowarzyszenie PEGAZ, ul. Groszowa 7, 58-500 Jelenia Góra, tel.:(075)75 23 230

Zakres udzielanych porad lub informacji, to min. sprawy związane z:

 • Świadczeniami socjalnymi
 • Sprawami mieszkaniowymi
 • Kontaktami z urzędami i sądami
 • Sprawami konsumenckimi
 • Prawem pracy
 • Prawami obywatelskimi
 • Świadczeniami z ubezpieczeń społecznych

Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej działa w budynku „KOMBATANTA”, przy ul. Teatralnej 1|312 ,58-500 Jelenia Góra, w poniedziałki w godz.: od 13:00 do 16:00, we wtorki 9:00 do 13:00, środy i czwartki od 10:00 do 14:00, w piątki od 9:00 do 13:00.
Podczas dyżurów w biurze czynny jest także telefon stacjonarny 075 615 17 16

Dodaj komentarz