Rowerem w Karkonosze

Wiosna to pora, kiedy przypominamy sobie o rowerach i z zapałem planujemy pierwsze rowerowe wycieczki po okolicy. Po oswojeniu się z siodełkiem i wzmocnieniu nóg można wybrać się na rowerze także w góry. Niektóre z dróg i szlaków turystycznych Karkonoskiego Parku Narodowego udostępnione są zwolennikom turystyki rowerowej. Są to trasy o różnym

 • stopniu trudności ze względu na ich długość, stopień nachylenia i rodzaj nawierzchni. Według zarządzenia wewnętrznego Dyrektora KPN określającego zasady uprawiania turystyki rowerowej w Karkonoskim Parku Narodowym :
  • na rowerze w granicach Parku można poruszać się tylko po wyznaczonych do tego celu drogach
  • turystyka rowerowa dopuszczona jest w ciągu dnia, w okresie braku pokrywy śnieżnej
  • technika i szybkość jazdy na rowerze powinna być dostosowana do stanu nawierzchni, spadku drogi i nasilenia ruchu turystycznego
  • piesi turyści i pojazdy mechaniczne mają pierwszeństwo przed jadącymi na rowerze
  • ,

  • rowerowa grupa turystyczna nie może przekraczać 10 osób
  • zabronione jest także używanie sygnałów dźwiękowych na terenie parku narodowego.

  Trasy rowerowe

  Do łatwiejszych tras rowerowych wytyczonych w granicach Parku należą dwie spośród dróg udostępnionych we wschodniej części Karkonoszy.

  • Pierwsza z nich, o długości około 2 km prowadzi tzw. Drogą Urszuli w rejonie dzielnicy Karpacza – Wilcza Poręba, od granicy Parku do miejsca odpoczynku przy Betonowym Moście na Łomniczce. Nawierzchnia drogi na całej długości jest gruntowa. Pierwszy odcinek trasy to podjazd, następnie droga trawersuje na wysokości około 800 m npm.
  • Trasa druga zaczyna się koło hotelu Orlinek (granica KPN) i prowadzi szlakiem czerwonym do Schroniska Nad Łomniczką. Wygodna, utwardzona nawierzchnia drogi gruntowej i łagodny podjazd (200-metrowe przewyższenie na odcinku 3km) zapewnią komfortową jazdę nawet mniej wprawnym cyklistom.
  • Trzecia i najtrudniejsza z wytyczonych w rejonie Karpacza tras rowerowych to fragment niebieskiego szlaku od Świątyni Wang, przez Polanę do Koziego Mostku i dalej odcinek nie znakowanej drogi do schroniska Strzecha Akademicka. Trasa ma długość 4 km, przewyższenie – 450 m. Nawierzchnia prawie całej długości drogi pokryta jest kostką, która przy panującej w górach zmiennej pogodzie (opady lub zamglenie) bywa bardzo śliska. Wytyczona trasa rowerowa kończy się przy schronisku Strzecha Akademicka. Wyżej w granicach strefy objętej ochroną ścisłą (piętro subalpejskie i alpejskie) turystyka rowerowa jest zabroniona.
  • W środkowej części Karkonoskiego Parku Narodowego udostępniony został dla ruchu rowerowego fragment asfaltowej drogi prowadzącej z Borowic na Przełęcz Karkonoską (niebieski szlak), od granicy Parku do schroniska Odrodzenie. Długość trasy rowerowej od Drogi Sudeckiej do schroniska – 4 km, odcinek na terenie KPN – ok. 1,5km, przewyższenie – 450 m. Znaczne nachylenie drogi i liczne ubytki oraz uszkodzenia nawierzchni drogi wymagają szczególnej uwagi zwłaszcza podczas zjazdu.
  • W rejonie Jagniątkowa został udostępniony dla rowerzystów fragment I Drogi (Pod Reglami) przechodzącej przez teren Parku na odcinku od potoku Brocz do potoku Sopot (nieco ponad 3 km). Stanowi on część malowniczej trasy rowerowej ze Szklarskiej Poręby do Przesieki i planowanego Turystycznego Szlaku Rowerowego łączącego graniczne przejścia w Czerniawie Zdrój i Lubawce. Malownicza trasa wiedzie przez las, trawersując zbocze Karkonoszy na wysokości ok. 700 m npm.
  • Prowadzący przez enklawę Karkonoskiego Parku Narodowego Wodospad Szklarki szlak czarny jest także fragmentem jednej z wytyczonych tras rowerowych („Szklarska Poręba na dwóch kółkach” – przewodnik rowerowy). Ze względu jednak na intensywny ruch pieszy w granicach enklawy oraz udostępnienie szlaku do wodospadu osobom niepełnosprawnym rowerzyści zobowiązani są do prowadzenia rowerów na terenie KPN.

  Kolejne dwie trasy rowerowe zostały udostępnione w rejonie Szrenicy i Łabskiego Szczytu.

  • Jedna z nich prowadzi szlakiem czerwonym od Wodospadu Kamieńczyka (granica KPN) do schroniska Na Hali Szrenickiej (granica strefy ochrony ścisłej). Jest to trudna trasa ze względu na duże nachylenie stoku i rodzaj nawierzchni (kamienna kostka). Długość trasy – ok. 3 km, przewyższenie – 360 m.
  • Trasa druga biegnie wzdłuż wytyczonych szlaków turystycznych, od Wysokiego Mostu poniżej Wodospadu Kamieńczyka, za znakami zielonymi (wzdłuż granicy KPN) do stacji pośredniej wyciągu krzesełkowego na Szrenicę i dalej do szlaku żółtego, który prowadzi do schroniska Pod Łabskim Szczytem. Cała trasa ma długość 4,5 km. Odcinek zielonego szlaku biegnie trawersem na wysokości 800 – 900 m npm (3 km). Fragment szlaku żółtego to dość stromy podjazd (przewyższenie – 260 m przy długości 1,5 km).

  Tekst opublikowany był w miesięczniku „Sudety” (numer 5/2003 – www.sudety.ig.pl ).

 • Dodaj komentarz