Sesja Rady Miasta w Karpaczu

Biuro Rady Miejskiej w Karpaczu informuję, że w dniu 8 kwietnia 2008 r. o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu odbędzie się XVI sesja – nadzwyczajna Rady Miejskiej w Karpaczu.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie obrad
  • Rozpatrzenie projektu uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza.
  • Zamknięcie obrad

Dodaj komentarz