Sprawozdanie z Rajdu – Karkonosze 2007

Już minęło 9 lat od chwili jak Osiedlowe Koło PTTK nr. 35 w Lubaniu wspólnie z Oddziałem Miejskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu po raz pierwszy zorganizowało górski rajd pod nazwa „Karkonosze”.Karkonosze 2007

Pozyskał wówczas patronat Euroregionu NYSA i zaprosił do udziału w imprezie różne organizacje turystyczne i szkoły z kraju i z zagranicy. Rajd szybko sie rozwijał, przybywało sympatyków owej imprezy. Informacje na temat rajdu znalazły się w różnego rodzajach kalendarzach imprez turystycznych i rekreacyjnych , także zagranicznych.

Przez wszystkie edycje rajdu przewinęło się już 4120 turystów niemal ze wszystkich województw polski a ponadto z Czech, Niemiec. Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Kanady, oraz Irlandii. Poziom organizacyjny imprezy ciągle sie podnosi.
Obecnie jest to już markowy produkt turystyczny. Informacje o imprezie znajdują sie na rozmaitych portalach internetowych, a artykuły z przebiegu imprezy znajdują sie również w polskich i niemieckich miesięcznikach turystycznych.

Komandor rajdu Henryk Sławiński oraz Osiedlowe Koło PTTK nr. 35 w Lubaniu byli już wielokrotnie wyróżniani zarówno przez Zarząd Główny PTSM jak i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Tyle o historii imprezy, teraz kilka faktów z przebiegu IX Międzynarodowego Rajdu Górskiego Euroregionu NYSA „Karkonosze 2007”. W imprezie uczestniczyło 385 turystów w 35 drużynach oraz 45 turystów indywidualnych. Z zagranicy przybyli turyści z Niemiec 50 osób oraz z Republiki Czeskiej 26 osób. Na specjalnych trasach wędrówek według zasad IVV (Internationaler Volkssportverband) wyznaczone szlaki pokonywało 98 turystów . Część tras prowadzonych było przez czeskie Karkonosze i czeski Góry Izerski .
Tradycyjne spotkanie wszystkich uczestników imprezy w tym roku miało miejsce w Domu Wczasowym „Zdrowie” w Szklarskiej Porębie. Tam na turystów czekał ciepły posiłek w postaci pysznego bigosu i tam również odbyły się finałowe zmagania o dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowała Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Patronat organizacyjny Grupa Robocza”Turystyka” Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA zaś patronat medialny sprawował Miesięcznik Turystyczny „Sudety”, Dwutygodnik Samorządowy „Ziemia Lubańska”, Telewizja Lokalna „Lubań – Bolesławiec” oraz Portal Internetowy „Nasze Sudety”. Współorganizatorami byli: Polska Federacja Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Związek Gmin „ Kwisa” oraz Urzędy Miasta Szklarska Poręba i Lubań.

Rajd był nadzorowany przez komitet organizacyjny imprezy w składzie: Komandor rajdu – Henryk Sławiński, zastępcy – Tadeusz Sławiński i Stanisław Rutkowski, sekretarzem była Aleksandra Szydłowska zaś skarbnikiem Krystyna Sławińska. Trasy rajdowe prowadziła społecznie duża grupa przewodników i przodowników turystyki górskiej zrzeszona w PTSM i PTTK.

Szczegółowe informacje oraz wyniki współzawodnictwa rajdowego znajdują się na specjalnej stronie internetowej pod adresem: www.ptsmluban.vipserv.org/menukark.htm

Dodaj komentarz