Środki finansowe na zabytki Jeleniej Góry

Rok 2008 jest kolejnym rokiem kontynuacji działań prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra w celu pozyskiwania środków na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Na remonty, konserwację, rewaloryzację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przeznaczone dotychczas środki finansowe:

  1. W ramach dotacji na renowację zabytków przeznaczono w budżecie miasta na 2008 r.
    (w dwóch naborach) – 250 tys. zł.
  2. W ramach złożonych w I naborze aplikacji – do Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego otrzymała dotację w wysokości 250 tys. zł. na konserwację i rewaloryzację organów Caspariniego i prospektu organowego.
  3. . W ramach naboru ogłoszonego przez Sejmik Samorządowy Województwa Dolnośląskiego, na dotowanie zadań z zakresu rewaloryzacji obiektów zabytkowych – dotację otrzymały następujące podmioty: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Erazma i Pankracego – kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkowych organach Adama Horatiusa Caspariniego – 60 tys. zł, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów w Maciejowej – na remont dachu i elewacji – 60 tys. zł., Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela – remont elewacji , w ramach tzw. prac ratowniczych – 100 tys. zł, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddz. „Sudety Zachodnie „- opracowanie dokumentacji i programu konserwatorskiego Zamku Chojnik – 100 tys. zł., Miasto Jelenia Góra – na konserwację późnobarokowych, unikatowych na Dolnym Śląsku, epitafiów i kaplic przy Kościele Garnizonowym – 90 tys. zł. Wkład własny Miasta Jelenia Góra wynosi – 60 tys. zł.

W wyniku naboru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskano dodatkowo 32 tys. zł na konserwację barokowej ambony w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie.

Łącznie z różnych źródeł – wysokość kwoty przeznaczonej w 2008 roku na remonty, konserwację i waloryzację najcenniejszych zabytków Jeleniej Góry – wynosi ok., 1 mln. zł.

W ramach aplikacji do Programu Operacyjnego dot. rewaloryzacji zabytków nieruchomych – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w II naborze Miasto Jelenia Góra złożyło trzy wnioski na łączną kwotę prawie 1 mln. złotych. Rozstrzygnięcia nastąpią w II dekadzie sierpnia br.

Oprac. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM Jelenia Góra. Informacja prasowa: Jerzy Zębik

Dodaj komentarz