Szlak czerwony Sobieszów – zamek Chojnik

Trasa czerwona – 15C

Sobieszów – zamek Chojnik (drogą jezdną)
Czas przejścia 1.10 godz. GOT 6 pkt.
Chojnik

Wędrówkę rozpoczynamy od węzła szlaków – Y 15C, 11S, 16N – znajdującego się u zbiegu ulic Cieplickiej i Karkonoskiej w Sobieszowie, nie opodal kościoła, przy moście przekraczającym rzekę Wrzosówkę; tu także początek dydaktycznej ścieżki przyrodniczej, umożliwiającej dokładniejsze poznanie rezerwatu „Chojnik”. Z mostu za znakami trzech szlaków skręcamy w prawo w ul. Sądową, która doprowadza nas do skweru. Idziemy brzegiem Wrzosówki. Po lewej mijamy głaz z tablicą pamiątkową z 1965 roku, upamiętniającą XX-lecie powrotu tych ziem do macierzy. Dochodzimy do ul. B. Czecha, gdzie V 15C, 11S i 16N. Skręcamy w lewo. Po 200 m kierujemy się w prawo w wąską, wznoszącą się łagodnie uliczkę. Przed nami wzgórze Chojnik (627 m) z ruiną zamczyska na szczycie. Nie zmieniając kierunku idziemy asfaltową dróżką. Pod lasem z lewej strony, w pewnym oddaleniu, budynek Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego, w którym znajduje się także Muzeum Przyrodnicze.

Po 20 min od początku szlaku dochodzimy do granicy rezerwatu ,,Chojnik”, gdzie przekraczamy bramę Karkonoskiego Parku Narodowego; warto tu zapoznać się z treścią tablic informacyjnych. Po lewej miejsce odpoczynkowe. Dalej oba szlaki prowadzą szeroką ścieżką wiodącą skrajem lasu. Podchodzimy nieco stromo i wkraczamy w las. Niebawem dochodzimy do schodków, które doprowadzają do rozwidlenia ścieżki – tu V 11S i 15C. Po prawej, na skraju lasu, miejsce odpoczynkowe; ładny stąd widok na Sobieszów. Za znakami szlaku 15C podchodzimy dość stromo, nie zmieniając zasadniczego kierunku. Na rozwidleniu ścieżki idziemy w lewo. Po chwili szlak wkracza na drogę dojazdową i wznosi się nią dość stromo. Niebawem docieramy do rozwidlenia drogi, gdzie Y 15C, 20Z. Nieco wyżej, na skręcie drogi w lewo węzeł szlaków zwany Głazowiskiem (480 m) – V 15C, 20Z; miejsce to osiągamy po 35 min marszu od Sobieszowa (szlak 20Z wiedzie prosto w górę Piekielnej Doliny).

Za znakami czerwonymi podchodzimy nadal drogą dojazdową. Na zalesionym stoku mijamy potężne głazy i urwiska skalne. Po kilku minutach podejścia droga skręca w prawo, nadal wznosząc się nieco stromo. Po 15 min marszu od węzła szlaków Głazowisko dochodzimy do Skalnego Grzyba, gdzie Y 11 S, 15C. Podchodzimy dalej drogą, która po kilku minutach skręca w prawo (stąd w lewo dojście do Piekielnego Kamienia, z którego widok na Stawy Podgórzyńskie, Pogórze i Karkonosze). Od skrętu drogi kilkuminutowe podejście doprowadza nas do węzła szlaków przed strażnicą zamku Chojnik – od Skalnego Grzyba 15min. Tu V 11S, 15C oraz kraniec szlaku 10Ż.Przy bramie strażnicy, przez którą wchodzimy na teren zamku i do schroniska PTTK, krańcowy znak szlaku czerwonego.

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od zamku Chojnik do Skalnego Grzyba – 10 min, do węzła szlaków Głazowisko – 20 min, do Sobieszowa – 45 min. GOT 3 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska

Dodaj komentarz