Szlak żółty z Jeleniej Góry do Siedlęcina

Trasa żółta – 2Ż

Jelenia Góra – schronisko PTTK „Perła Zachodu” – Siedlęcin.
Czas przejścia 1.45 godz. GOT 10 pkt.

Początek szlaku znajduje się na placu Stalingradu, naprzeciwko dworca PKS w Jeleniej Górze. Tu Y , 3Z. Początkowo idziemy w kierunku północno-zachodnim. Po prawej mijamy XV-wieczną basztę, jeden z nielicznych zachowanych do dziś fragmentów dawnej fortyfikacji. Tu, na skrzyżowaniu ulic, Y , 3Z. Skręcamy w lewo, w ul. Jana Sobieskiego. Po chwili mijamy po lewej parterowy budynek PZU, a nieco dalej Zakład Doświadczalno-Wdrożeniowy Instytutu Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Przekraczamy most na rzece Kamiennej, za którym skręcamy w prawo, w ul. Różaną. Po lewej mijamy zabudowania Jeleniogórskiej Przędzalni Czesankowej. Na rozwidleniu kierujemy się w lewo ul. Władysława Jagiełły. Idziemy w kierunku Wzgórza Bolesława Krzywoustego (375 m), porośniętego pięknymi bukami, ponad którymi góruje hełm wieży widokowej. U stóp wzgórza skręcamy w lewo – do Y , 3Z. Oba szlaki po chwili skręcają w prawo, na przejazd kolejowy.

Za przejazdem wkraczamy w przełomową dolinę Bobru, zwaną Borowym Jarem. Na skraju lasu V 3Z i . Szlak wiedzie nas północnym stokiem Kaplicznej Góry. Warto obejrzeć się wstecz, by spojrzeć na śmiałą konstrukcję mostu kolejowego spinającego brzegi Bobru. Po 10 min od przejazdu kolejowego dochodzimy do „cudownego źródełka”. Obsadzana jaworami droga prowadzi cały czas lewym brzegiem Bobru. Po kilkunastu minutach marszu dochodzimy do miejsca zwanego Końcem Świata. Nad ostrym zakolem rzeki ruiny papierni. Szlak kieruje się na ścieżkę, która podchodząc nieco stromo doprowadza po chwili do Y 3Z, . Wznosząca się ścieżka biegnie skrajem urwistego brzegu rzeki, przechodząc u podnóża skałki Tartar. Po drugiej stronie Bobru, na stokach kulminacji Gapy (465 m), mamy możność oglądać grupy skalne Próg, Sośnik oraz skalne wychodnie. Za kolejnym zakrętem rzeki odsłania się widok na Jezioro Modre.
Niebawem dochodzimy do schroniska PTTK „Perła Zachodu” – od przejazdu kolejowego 45 min, od ruin papierni niespełna 10 min. Warto wejść na dobudowaną do budynku schroniska kamienną wieżyczkę dla obejrzenia roztaczającego się z niej widoku. Wprawdzie jest on mocno ograniczony przez wysokie drzewa, lecz daje jeszcze wgląd w dolinę Bobru.

Od schroniska idziemy w kierunku północnym obniżającą się drogą asfaltową. Po kilku minutach marszu przechodzimy obok tamy, którą w roku 1927 przegrodzono rzekę, tworząc zalew zwany Jeziorem Modrym. Tu kończy się przełomowa dolina Bobru – Borowy Jar. Droga nie zmieniając kierunku sprowadza do Siedlęcina. Idąc wzdłuż rzeki mijamy Modrzewiową Wyspę i niebawem dochodzimy do mostu na Bobrze. Tu V , 3Z – i koniec trasy .

Szlak 3Z prowadzi do wieży rycerskiej w Siedlęcinie, znaki żółte wiodą dalej poza teren objęty zasięgiem przewodnika: wzdłuż Bobru, nad Jezioro Pilchowickie, a dalej do Lubomierza.

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od mostu w Siedlęcinie do schroniska PTTK „Perła Zachodu” – 30 min, do ruin papierni na Końcu Świata – 40-45 min, do Wzgórza Krzywoustego – 1.20 godz., do węzła szlaków przy dworcu PKS w Jeleniej Górze – 1.45 godz. GOT 10 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V 3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V 3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz