Szlak żółty z Trzińska do Karpnik

Trasa żółta – 22Ż

Trzcińsko – schronisko PTTK „Szwajcarka” – Karpniki (PKS)
Czas przejścia 1.10 godz. GOT 6 pkt.

Wędrówkę rozpoczynamy przy stacji PKP w Trzcińsku, gdzie Y 23N i 22Ż. Oba szlaki schodzą wiejską drogą w kierunku wschodnim.

Przed nami, w prawo, widok na bliskie stoki Gór Sokolich. Nie dochodząc kościoła skręcamy w prawo, a po chwili w lewo. Na wysokości mostu kierujemy się w prawo. Oba szlaki przekraczają most na Bobrze. Po drugiej stronie rzeki V 22Ż i 23N. Skręcamy w lewo i brzegiem Bobru idziemy przez łąki, mając po prawej zalesiony stok Sokolika (642 m).

Szlak zmieniając kierunek ze wschodniego na południowo-wschodni, a później południowy okrąża Sokolik. Wchodzimy w las, rozpoczynając podejście wschodnim stokiem Sokolika. Po 20 min marszu (od mostu na Bobrze), na skraju lasu, dołączają szlaki sprowadzające z Rudaw Janowickich – niebieski i zielony. Nie zmieniając kierunku, za znakami trzech szlaków podchodzimy dość stromo przez łąkę. Po 50 min od początku szlaku 22Ż dochodzimy do schroniska PTTK „Szwajcarka”, przy którym V 22Ż i 3Z, 23N.

Za znakami żółtymi od „Szwajcarki” idziemy prosto, przez las, w kierunku południowym, obniżając się dość stromo. Po kilku minutach wychodzimy z lasu. Przed nami widok na Karpniki, Wzgórza Karpnickie i Karkonosze; w lewo Rudawy Janowickie. Krótki odcinek przez łąkę doprowadza nas do szosy KarpnikiJanowice Wielkie.

Nie zmieniając kierunku marszu schodzimy do Karpnik. Nieco dalej od miejsca wkroczenia na asfalt warto odwrócić się dla widoku na Krzyżną Górę (654 m). Na jej wschodnim stoku widoczna bodajże najładniejsza ze skałek Gór Sokolich – Jastrzębia Turnia. Szosa obniżając się sprowadza nas do przystanku PKS w Karpnikach. Tu – przy rozwidleniu dróg – X 22Ż, 6Z, 21N i koniec trasy 22Ż. Dalej znaki żółte prowadzą poza teren objęty przewodnikiem: przez Gruszków na Skalnik (945 m), kulminację Rudaw Janowickich.

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: z Karpnik do schroniska PTTK „Szwajcarka” – 25 min, do stacji PKP w Trzcińsku – 1.15 godz. GOT 7 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska

Dodaj komentarz