Tereny zielone uzdrowisk sudeckich

Tereny zielone uzdrowisk sudeckich

Nie ma dziś wątpliwości, że zieleń – w szerokim rozumieniu tego pojęcia: drzewa, krzewy, trawniki, klomby i kwiatony, są istotnym elementem skutecznej terapii uzdrowiskowej. Zrozumiałe więc, iż tereny przez nie zajmowane powinny być darzone szczególną uwagą przez włodarzy uzdrowisk. Ale nie tylko samych ośrodków czy zespołów kuracyjnych, lecz całych miejscowości – niekiedy znacznie rozwiniętych, co z reguły ma miejsce. Podstawowym instrumentem zapewniającym terenom zielonym właściwą pozycję środowiskową staje się planowanie zagospodarowania przestrzennego jako jeden z zasadniczych sposobów realizacji określonych koncepcji gospodarki przestrzennej.

Dla ustalenia stanu faktycznego, to jest określenia miejsca i pozycji terenów zielonych w gospodarce przestrzennej i dokumentacji planistycznej uzdrowisk w Sudetach – regionu szczególnie w nie obfitującego, przeprowadzono w 2002 r. w ramach badań Katedry Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej odpowiednie prace kameralne i terenowe. Największym ich efektem stała się niniejsza publikacja, sfinansowana przez jej autora. Nie udało się bowiem uzyskać środków w żadnym miejscu: odmówiły ich wszystkie samorządy miejscowości objętych badaniami, prezesi zarządów uzdrowisk i Unia Uzdrowisk Polskich nawet nie udzielili odpowiedzi. A przecież przeprowadzana analiza z pewnością będzie przydatna w ich dalszej działalności. Takie dziś czasy…

Tym większą wdzięczność wywołuje życzliwość Pani Profesor dr hab. inż. arch. Grażyny Balińskiej z Politechniki Wrocławskiej, która zapoznała się z pracą i udzieliła uwag, które bez wątpienia przyczyniły się do uniknięcia pewnych usterek czy niedociągnięć. Podobną bezinteresowną pomoc okazała Pani mgr inż. Alicja Zdun ze Spółki ”Eco-Partners” w Warszawie poprzez udostępnienie niepublikowanych lub o bardzo ograniczonym nakładzie opracowań. Obu Paniom autor składa serdeczne podziękowania.

Krzysztof R. Mazurski: ”Tereny zielone uzdrowisk sudeckich”. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004. Okładka miękka, format 16 x 23,5 cm, stron 90, czarno-białe i kolorowe ilustracje.

Dodaj komentarz