Termy Cieplickie

Na prawie 50 milionów złotych oszacowany jest projekt budowy cieplickiego akwaparku, który miasto złożyło w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie z funduszy unijnych. Wniosek jest na razie tylko na liście rezerwowej, na 3. miejscu na 12. aplikacji.

– Mimo, że to lista rezerwowa, to uważam, że to wysoka pozycja. Lista podstawowa i lista rezerwowa zostały sporządzone tylko na podstawie ogólnych kryteriów i to pierwsza selekcja projektów – mówi Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” – uzyskało wstępnie wyższą lokatę niż np. wrocławski projekt dotyczący Hali Stulecia i projekt budowy parku wodnego w Nałęczowie.

Lista podstawowa projektów kluczowych, które mają szansę uzyskać unijne dofinansowanie zawiera 13. pozycji, m.in. projekt rozwoju turystyki wodnej „Pętla Żuławska”, rozbudowę szlaków turystycznych w kopalni soli w Wieliczce czy projekt dotyczący promocji produktu Uzdrowisk Kłodzkich.

Przedsięwzięcia, które docelowo – oprócz wymiaru komercyjnego – maja też wymiar społeczny, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40 procent. Ostateczna ocena i kwalifikacja projektów do dofinansowanie będzie przeprowadzona prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Koncepcja budowy cieplickiego akwaparku zakłada sfinansowanie inwestycji przez miasto z udziałem środków pomocowych. Termy zlokalizowane byłyby na skraju Parku Zdrojowego, częściowo na terenie obecnej fabryki PM Poland.

www.nowiny.jgora.pl

Dodaj komentarz