Wyścigi przełajowe w Jeleniej Górze – sezon kolarski 2009

Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie organizuje dwa wyścigi ogólnopolskie w kolarstwie przełajowym:

 • VII Ogólnopolski Kolarski Wyścig Przełajowy o Memoriał Jana
  Kozłowskiego. Jelenia Góra, 07.03.2009 r. Uczczenie pamięci Jana Kozłowskiego znanego zawodnika, trenera oraz działacza PZKol. Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim. Organizacja imprezy w okresie przygotowawczym do sezonu kolarskiego.
 • Kolarski Wyścig Przełajowy o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry. Jelenia Góra, 28.03.2009r.

Krzysztof Pik sekretarz I-K T K-N

Regulamin VII Ogólnopolskiego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego Memoriał Jana Kozłowskiego Jelenia Góra, 07.03.2009 r.

Cel wyścigu

 • Uczczenie pamięci Jana Kozłowskiego znanego zawodnika, trenera oraz działacza PZKol.
 • < Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim. /li>
 • Organizacja imprezy w okresie przygotowawczym do sezonu kolarskiego.

Organizator

 • Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie, 58-500 Jelenia Góra, ul. Strumykowa 2
 • Dyrektor wyścigu: Zbigniew Leszek, tel. 609 619 801, e-mail: zbigniew.leszek@gmail.com
  Wiesław Kucab tel. 607 495 737, e-mail: wiesio_k@op.pl
 • Współorganizatorem jest Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.

Termin i miejsce zawodów

 • Wyścig zostanie rozegrany w dniu 07-03-2009 r. o godz. 1115 w Jeleniej Górze -Cieplicach na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, ul. Lubańska

Program zawodów

 • godz. 9.30 – 10.45 – Rejestracja zawodników /biuro zawodów na stadionie MOS/
 • godz. 11.00 – Odprawa techniczna
 • godz. 11.15 – Start pierwszej kategorii wiekowej

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w biurze zawodów w czasie rejestracji, aktualnej na rok 2009 licencji kolarskiej wydanej przez Narodową Federację Kolarską lub Regionalny Związek Kolarski. Ponadto w kategoriach wiekowych do lat 16 ważnych badań lekarskich. Prawo startu mają zawodnicy w kategorii Żak 11-12 lat, Młodzik 13-14 lat, Junior młodszy 15-16 lat, Junior 17-18 lat, Elita + Orlik 19lat i starsi, Kobiety, oraz Mastersi 30lat i starsi z podziałem na kategorie od I do V. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych. Startowe wg stawek zatwierdzonych przez PZKol na 2009r.

Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami sportowymi UCI i PZKol. We wszystkich sprawach nieobjętych tymi przepisami, będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem wyścigu. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
  Pobieranie żywności i pomoc techniczna jest dozwolona w wyznaczonych boksach.

Czas trwania wyścigów dla poszczególnych kategorii zawodników jest następujący

 • kat. Młodzik, Żak – dystans 20 min,
 • kat. Junior młodszy – dystans 30 min,
 • kat. Junior – dystans 40 min,
 • kat. Elita, Orlik – dystans 50 min,
 • kat. Kobiety – dystans 30 min,
 • kat. Masters I – dystans 50 min,
 • kat. Masters II i III – dystans 40 min,
 • kat. Masters IV – dystans 30 min,
 • kat. Masters V – dystans 20 min,

Nagrody

 • W każdej kategorii wiekowej za I miejsce – Puchar , od I – III miejsca nagrody pieniężne lub rzeczowe, dyplomy za miejsca od I – VI. W przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii wręczana będzie nagroda dla zwycięzcy. W kategorii „MASTERS” dodatkowo przewidziane jest losowanie nagród rzeczowych pozyskanych od sponsorów – spośród wszystkich zawodników, którzy ukończą wyścig.

Dyżurny szpital

 • Szpital Miejski w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, tel. 075 75 371

Postanowienia końcowe

 • Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. Zawodnicy winni być ubezpieczeni od NW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia powstałe w trakcie zawodów oraz za rzeczy zaginione.

Regulamin zatwierdzono DZKol we Wrocławiu 04-02-2009r.

Regulamin Kolarskiego Wyścigu Przełajowego o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry.
Jelenia Góra, 28.03.2009 r.

Cel wyścigu

 • Popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród młodzieży i społeczeństwa.
 • Promocja Miasta Jeleniej Góry i Regionu Karkonoskiego

Organizator

 • Izersko-Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko-Narciarskie, 58-500 Jelenia Góra, ul. Strumykowa 2
 • Dyrektor wyścigu: Zbigniew Leszek, tel. 609 619 801, e-mail: zbigniew.leszek@gmail.com
  Wiesław Kucab tel. 607 495 737, e-mail: wiesio_k@op.pl
 • Współorganizatorem jest Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.

Termin i miejsce zawodów

 • Wyścig zostanie rozegrany w dniu 28-03-2009 r. o godz. 1030 na pętli okrężnej 2500m w Jeleniej Górze -Cieplicach na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, ul. Lubańska

Program zawodów

 • godz. 8.00 – 10.00 – Rejestracja zawodników /biuro zawodów na stadionie MOS/
 • godz. 10.15 – Odprawa techniczna
 • godz. 10.30 – Start pierwszej kategorii wiekowej

Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w biurze zawodów w czasie rejestracji, aktualnej na rok 2009 licencji kolarskiej wydanej przez Narodową Federację Kolarską lub Regionalny Związek Kolarski. Ponadto w kategoriach wiekowych do lat 16 ważnych badań lekarskich. Prawo startu mają zawodnicy w kategorii Żak 11-12 lat, Młodzik 13-14 lat, Junior młodszy 15-16 lat,Junior 17-18 lat, Elita + Orlik 19lat i starsi, Kobiety oraz Mastersi 30lat i starsi z podziałem na kategorie od I do V. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych. Startowe wg stawek zatwierdzonych przez PZKol na 2009r.

Sposób przeprowadzenia zawodów

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami sportowymi UCI i PZKol. We wszystkich sprawach nieobjętych tymi przepisami, będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem wyścigu. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
  Pobieranie żywności i pomoc techniczna jest dozwolona w wyznaczonych boksach.
  Oprócz klasyfikacji indywidualnej będzie prowadzona klasyfikacja klubowa. Punktują zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych, oprócz kat.Masters wg następującej punktacji: 1m-12 pkt., 2m-10pkt., 3m-8pkt.,4m-7pkt., 5m-6pkt., 6m-5pkt., 7m-4pkt., 8m-3pkt., 9m-2pkt.,10m-1pkt.
  W przypadku gdy w danej kategorii będzie startować 10 lub mniej zawodników punktować będą zawodnicy, oprócz ostatniego. np. przy 5 zawodnikach 1m-4pkt., 2m-3pkt., 3m-2pkt., 4m-1pkt.

Czas trwania wyścigów dla poszczególnych kategorii zawodników jest następujący:

 • kat. Żak – dystans 15 min,
 • kat. Młodzik – dystans 20 min,
 • kat. Junior młodszy – dystans 30 min,
 • kat. Kobiety – dystans 30 min,
 • kat. Junior – dystans 40 min,
 • kat. Elita, Orlik – dystans 60 min,
 • kat. Masters I – dystans 50 min,
 • kat. Masters II – dystans 40 min,
 • kat. Masters III – dystans 40 min,
 • kat. Masters IV – dystans 30 min,
 • kat. Masters V – dystans 20 min.

Nagrody

 • W każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III nagrody rzeczowe, od I – VI miejsca dyplomy oraz Puchar dla najlepszego. Jeżeli w kategorii wiekowej startuje mniej niż 10 uczestników nagrody otrzymują tylko zwycięzcy poszczególnych kategorii.

Dyżurny szpital

 • Szpital Miejski w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, tel. 075 75 371

Postanowienia końcowe

 • Wyścig jest dofinansowany przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra. Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. Zawodnicy winni być ubezpieczeni od NW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia powstałe w trakcie zawodów oraz za rzeczy zaginione.

Regulamin zatwierdzono DZKol we Wrocławiu 04-02-2009r.

Dodaj komentarz