Wystawa fotograficzna pt. "Dolny Śląsk bez barier"

Wystawa fotograficzna pt. „Dolny Śląsk bez barier” – Karpacz, Świątynia Wang,11 sierpnia 2010 r. godz. 13:00 – uroczyste otwarcie wystawy z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka, Bogdana Malinowskiego Burmistrza Karpacza oraz Ks. prob. Edwina Pecha z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang

Organizator: Dolnośląskie Forum Integracyjne

Wsparcie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dolny Śląsk bez barier”: promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych aspektach ich życia zawodowego, społecznego i prywatnego oraz zmiana negatywnego i obciążonego stereotypami postrzegania niepełnosprawności na terenie Dolnego Śląska.
Osoby niepełnosprawne nadal kojarzone są z szarością, nieproduktywnością oraz brakiem aktywności. Obraz ten w dużej mierze wynika z braku wiedzy, a nawet kontaktu z takimi osobami. Z drugiej strony istnieje potrzeba aktywizacji osób niepełnosprawnych, tak, aby mogły się włączyć do pełniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym lokalnej społeczności.

Działania podejmowane w okresie realizacji Projektu powinny przyczynić się do utrwalenia zmiany mentalności mieszkańców Dolnego Śląska w postrzeganiu osób niepełnosprawnych oraz doprowadzić do zmian w zachowaniu.

Wystawa składa się z 20 plansz na których zostały zaprezentowane osoby niepełnosprawne, które aktywnie uczestniczą w życiu zawodowym i społecznym Dolnego Śląska.

Wystawa będzie jeszcze prezentowana w 8 miastach Województwa Dolnośląskiego w okresie lipiec – grudzień przez ok. 2 tygodnie w jednej miejscowości.

Prezes Dolnośląskiego Forum Integracyjnego Paweł Napora

Dodaj komentarz