Zamek Frýdlant

Zamek Frýdlant

W XIII wieku właścicielami Frydlantu byli Ronovicowie. Pierwsza pisemna wzmianka o Frydlancie pochodzi z 1278 roku, kiedy Przemysł Otokar II odebrał dobra Ronovicom i sprzedał je Rulkovi z Bibrsztejna za 800 grzywien srebra. Ród Biberstejnów miał tu siedzibę przez prawie trzysta lat i w tym czasie budowlę z rozmachem rozszerzono i ufortyfikowano.

W XIV wieku do kompleksu architektonicznego, w którego skład w tym czasie wchodziły Wysoka Wieża oraz podłużny pałac, zostały dołączone dalsze budowle. Przez następne dwieście lat architektura pałacowa przeszła przez dalsze przebudowy, podczas których rozbudowywano i wzmacniano system fortyfikacyjny. Przebudowy w pierwszej połowie XVI wieku zawierały w sobie już ślady renesansu.

Wzrastające wymagania w stosunku do siedzib szlacheckich doprowadziły pod koniec XVI wieku do dalszych prac na zamku, który przebudowano na renesansową siedzibę pałacową. Na przełomie XVI i XVII wieku uzyskał Frydlant nowe oblicze, kiedy Katarzyna z Redernu kazała na podgrodziu wybudować kaplicę i nowy renesansowy pałac.

Prace budowlane Frydlantu były kontynuowane w drugiej połowie XVIII wieku za czasów pierwszych Clam-Gallasow i związane były z budową muzeum zamkowego. Działania te nabrały tempa zwłaszcza w latach 60-tych XIX wieku.

Od końca XVIII wieku dochodziło do stopniowego przesuwania pomieszczeń mieszkalnych z zamku do dolnego pałacu renesansowego. Pomieszczenia zamkowe zdobiono stiukami i malowidłami w duchu historycznego klasycyzmu oraz stopniowo gromadzono w nich cenne dzieła sztuki i kolekcje dzieł historycznych. W roku 1801 zbiory te udostępniono zwiedzającym, a Frydlant stal się w ten sposób pierwszym zabytkiem zamkowym w Europie Środkowej, otwartym dla szerokiej publiczności. Zwiedzających przyciągała zwłaszcza galeria portretów Gallasów i Clam-Gallasów oraz postać Albrechta z Valdstsztejnu.

Zbiory stopniowo zapełniły nieomal wszystkie pomieszczenia Zamku, i po roku 1945 ekspozycja się jeszcze rozrosła o pomieszczenia pałacu renesansowego, a w latach 60-tych o tzw. skrzydło kasztelańskie. Aktualnie na trasie zwiedzania obiektu znajduję się 65 sal udostępnionych turystom, którzy na tę wycieczkę w towarzystwie przewodnika potrzebują około dwóch godzin.

Dodaj komentarz