Zgłoszenie do Biegu Piastów

Zapraszamy do zgłoszania się w XXXII Biegu Piastów w 2008 roku, który odbędzie się 1-2.03.2008r. w Jakuszycach (Szklarska Poręba). Przystępując do udziału w Biegu Piastów rejestrujecie się Państwo w bazie zawodników i jednocześnie otrzymujecie rezerwację własnego numeru startowego. Za dokonanie zgłoszenia rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej.

Do 10 stycznie 2008 roku gwarantujemy zgłaszającym się, którzy ukończyli bieg na 50 km, 30 km, 33 km, 14 km (CL) i 25 km (F) w 2007 roku, że otrzymają (na odpowiednich dystansach) numer startowy do XXXII Biegu Piastów, zgodny z zajętym miejscem w roku poprzednim. Po 10 stycznia 2008 roku niewykorzystane numery startowe będą przydzielane kolejno zgłaszającym się osobom. Na dystansie 10km (CL) przyznawane są numery od 3000 wzwyż. Natomiast na dystansie 10km (F) przyznawane są numery od 4000 wzwyż.

Wyszukanie Państwa w bazie wyników z XXXI Biegu Piastów odbywa się wg. nazwiska, imienia i miejscowości. Proszę te dane wprowadzać do zgłoszenia zgodnie z listami wyników XXXI Biegu Piastów, by umożliwić systemowi prawidłowe wyszukanie Państwa miejsca w ostatnim biegu. (wyniki XXXI BP: 50 km,30 km, 33 km, 14 km CL).

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zostanie automatycznie nadany i wyświetlony numer startowy.

W czasie rejestracji należy podać także login i hasło (od 4 do 10 znaków). Będą one używane do Państwa autoryzacji w systemie. Dzięki temu możliwe będzie skorygowanie swoich danych zgłoszeniowych oraz dostęp do innych fragmentów portalu wymagających autoryzacji. W przypadku zapomnienia loginu lub hasła niezbędny będzie kontakt z biurem Biegu Piastów.

W końcowej części rejestracji Możecie Państwo przesłać do nas swoje zdjęcie (jako plik w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 50 kB). Zdjęcie to będzie wyświetlane w liście zgłoszonych. Przesłanie zdjęcie jest dobrowolne i nie jest wymagane w procesie rejestracji.

UWAGA ! Aby zarejestrować się do startu w obu dniach Biegu Piastów (na dwóch różnych dystansach) należy dwukrotnie wypełnić formularz zgłoszeniowy tak jak dla dwóch różnych osób. Aby zarejestrować się do startu w obu dniach Biegu Piastów (na dwóch różnych dystansach) należy dwukrotnie wypełnić formularz zgłoszeniowy tak jak dla dwóch różnych osób.

Przejdź do formularza rejestracyjnego

Dodaj komentarz