Zmiana numeru policyjnej infolinii

Od 1 grudnia 2007 roku przestaje funkcjonować Policyjny Telefon Zaufania 0-800-166-011. Numer ten został zastąpiony numerem 0-800-283-107, który funkcjonuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i będzie on obsługiwany przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W przypadku odbierania informacji dotyczących zdarzeń pochodzących z Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego osoby dyżurujące będą przełączać rozmowy do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Jest to numer bezpłatny, a osoby dzwoniące mogą przekazywać (także anonimowo) informacje o przestępstwach i przestępcach. Mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości i sposobu wnoszenia skarg na działalność Policji, a także otrzymać telefony (adresy) organizacji lub instytucji pomagających ofiarom przestępstw.

nadkom. Edyta Bagrowska KMP w Jeleniej Górze

Dodaj komentarz