Karpacz – czyste miasto

Burmistrz Miasta Karpacza oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu ogłaszają akcję pn.: „Posprzątajmy Nasze Miasto”. W dniach 16-18 kwietnia 2008 r. odbędzie się bezpłatny wywóz wszystkich ponad gabarytowych rzeczy ( typu: meble, sprzęt AGD itp.) zalegających mieszkania, strychy, piwnice, posesje.

Wywóz nie dotyczy obiektów posiadających działalność gospodarczą. W związku z tym prosimy do dnia 14 kwietnia 2008 r. o zgłoszenie telefoniczne pod numer tel. 075 76 19 502 i wystawienie tych przedmiotów przed budynek.

Urząd Miejski w Karpaczu, przypomina o obowiązku utrzymania w czystości i porządku posesji i terenu przy nieruchomościach będących Państwa własnością /przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością/. Szczególnego znaczenia nabierają te obowiązki w okresie pozimowym.

Zgromadzone w trakcie porządkowania, odpady winny być zgromadzone w workach 120l i będą odbierane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu w dniach 14-19 kwietnia 2008r.

Miejsce składowania odpadów należy zgłaszać w dni robocze w godz. 8.00-15.00 w siedzibie MZGK i M przy ul. Obrońców Pokoju 2a, tel:. 075-7619-502

Prosi się o niezwłoczne podjęcie działań wynikających z przepisów prawa:

  • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. – art. 5 ust. 1 pkt. 4 /Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622/,
  • uchwały Nr XLII/314/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Karpaczański Informator Samorządowy