Autostrada w tym roku i na raty

Zakończenie robót budowlanych na odcinku autostrady Krzyżowa – Wykroty planowane jest do końca czerwca 2009 r., natomiast na odcinku Wykroty-Jędrzychowice do końca br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, iż po przeniesieniu ruchu tranzytowego na A4, w ramach posiadanych środków, przystąpi do remontu drogi krajowej nr 4 w Bolesławcu.

Wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że została opracowana i zatwierdzona koncepcja projektowa dotycząca rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez Bóbr na drodze nr 4 w Bolesławcu.

W ramach tego zadania uzyskano decyzję o lokalizacji drogi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W pierwszej połowie tego roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Prace projektowe planowane są na lata 2009-2010. Następnie zadanie zostanie wdrożone do realizacji. GDDKiA zaznacza, iż zamierzenia uzależnione są od pozyskania środków finansowych.

www.nj24.pl

Dodaj komentarz