Bezpieczny obiekt

W dniu 15 kwietnia 2008 w Hotelu „Bornit” odbyły się Ćwiczenia straży pożarnej połączone z ewakuacją gości hotelowych z 15 piętra hotelu, a także specjalne szkolenie pracowników hotelowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ściślejsza współpraca ze służbami prewencyjnymi. Hotel Bornit rozpoczął właśnie starania o uzyskanie certyfikatu „Bezpieczny obiekt”. Jest pierwszym budynkiem w Szklarskiej Porębie, który zadeklarował gotowość przystąpienia do tego procesu.

Wspomniany program jest częścią ogólnokrajowego systemu działań profilaktycznych „Bezpieczne miasto”, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa społecznego. Pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa i jakości życia, a także nawiązać jeszcze lepszą współpracę pomiędzy różnymi instytucjami oraz firmami i mieszkańcami.

Był pierwszy etap szkolenia. Kolejnym etapem procesu certyfikacji będzie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wezmą udział nie tylko pracownicy hotelu w Szklarskiej Porębie, ale również pracownicy innych ośrodków należących do sieci INTERFERIE. Wszyscy będą mogli pod okiem specjalistów nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak pomóc osobom potrzebującym pomocy do momentu pojawienia się ratowników. Szkolenie zaplanowane jest na 22 lub 23 kwietnia.

Po wspomnianych działaniach dyrekcja wypełni ankietę przygotowaną przez komisję certyfikacyjną i zaprosi reprezentantów komisji do weryfikacji wszystkich pozostałych danych. Gdy cały proces zakończy się sukcesem, hotel Bornit otrzyma oficjalny dyplom, potwierdzający spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

www.szklarskaporeba.pl

Dodaj komentarz