Bezpłatna nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat

Projekty Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu współfinansowane przez Unię Europejską.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla dzieci w wieku od 4 -6 lat realizowana w ramach projektu pt.: „KOMUNIKACJA JĘZYKOWA STANDARDEM XXI w.” – etap I

Projektodawca: Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu zaprasza dzieci w wieku od 4 – 6 lat z gminy Karpacz i Podgórzyn do udziału w bezpłatnych zajęciach nauki języka angielskiego w ramach I etapu projektu realizowanego w miesiącach październik 2010/ styczeń 2011. Dla dzieci uczestniczących w projekcie dodatkowo organizowane są zajęcia na basenie.
Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu, ul. Okrzei 3 tel.757619871, 501181923

O projekcie:

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia i sprawności fizycznej dla dzieci z gminy Karpacz i Podgórzyn. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez: zwiększenie dostępności do edukacji językowej, zwiększenie dostępności do edukacji sportowej. Pierwszy etap będzie realizowany od września 2010 do 31 stycznia 2011. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA STANDARDEM XXI w. – etap II. Będzie kontynuacją etapu pierwszego. Termin rozpoczęcia luty 2011, zakończenia czerwiec 2011.

Dodaj komentarz