Dąbrówka

Dąbrówka

Niewielka wieś w gminie Mysłakowice, położona na wschód od Kozińca (462 m), na wysokości 370 m. We wsi ruina pałacu z roku 1751 i resztki dawnego parku przypałacowego. Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem MB Częstochowskiej wzniesiono jako protestancką świątynię w latach 1889-90; wyposażenie wnętrza głównie XIX-wieczne, dzwon spiżowy z roku 1821. W odległości 1 km od wsi, w zakolu rzeki Bóbr, w roku 1837 powstała druga na Śląsku papiernia mechaniczna.
Szlak turystyczny: 3Z.
Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz