Dofinansowanie projektu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3500/III/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa (poza szlakami) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wybrał do dofinansowania projekt Gminy Karpacz pn. „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”. Kwota dofinansowania z RPO 3 386 944,98 zł.

Dodaj komentarz