Dolny Śląsk – monografia historyczna

Dolny Śląsk - monografia historyczna

”DOLNY ŚLĄSK. MONOGRAFIA HISTORYCZNA” jest pierwszą kompletną historią regionu, który w przybliżeniu swoimi granicami obejmuje dzisiejsze województwo dolnośląskie. Nie jest to jednak statyczna opowieść o dziejach terytorium wykreślonego na mapie administracyjnej – głównymi bohaterami książki są Dolnoślązacy.

Autorzy publikacji dążyli przede wszystkim do ukazania dynamicznego charakteru zjawisk, które decydowały o wyodrębnianiu się Dolnego Śląska z szerszych wspólnot – politycznych, gospodarczych, kulturowych… Książka została napisana z myślą o tych mieszkańcach regionu, którzy pragną w pełni korzystać z otaczającego ich dziedzictwa kulturowego. Może jednak z powodzeniem służyć także tym wszystkim, którzy chcieliby poznać i zrozumieć specyfikę dolnośląskiej tożsamości. Dzieło swe powstanie zawdzięcza trosce profesora Wojciecha Wrzesińskiego, wieloletniego dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Poszczególne rozdziały przygotowali pod jego redakcją pracownicy tegoż Instytutu. Dolnoślązacy, piszący o Dolnoślązakach…

Spis treści:

 • Wstęp Wojciech Wrzesiński

CZĘŚĆ PIERWSZA Kształtowanie się regionu (do 1526 roku) Wojciech Mrozowicz, Stanisław Rosik, Marek L.Wójcik

 • I. Najdawniejsze dzieje Dolnego Śląska (do roku 1138) Stanisław Rosik
 • II. Dolny Śląsk w latach 1138-1326 Marek L.Wójcik
 • III. Dolny Śląsk w latach 1327-1526 Wojciech Mrozowicz

CZĘŚĆ DRUGA Dolny Śląsk w latach 1526-1805 Mateusz Goliński, Lucyna Harc, Jerzy Maroń, Przemysław Wiszewski

 • I. Ludzie,przyroda i gospodarka na Dolnym Śląsku (1526-1618) Mateusz Goliński
 • II. Dolny Śląsk w czasach habsburskich i pruskich Jerzy Maroń

CZĘŚĆ TRZECIA Dolny Śląsk w latach 1806-1918 Teresa Kulak

 • I. W dobie wojen napoleońskich 1806-1815
 • II. Dolny Śląsk w latach 1815-1870
 • III. Dolny Śląsk w Rzeszy Niemieckiej (1871-1918)

CZĘŚĆ CZWARTA Dolny Śląsk w latach 1918-1945 Joanna Nowosielska-Sobel i Grzegorz Sobel

 • I. Zmiany terytorialne,administracyjne i demograficzne po I wojnie światowej
 • II. Życie polityczne
 • III. Przemiany gospodarcze
 • IV. Wieś dolnośląska
 • V. Opieka zdrowotna i społeczna
 • VI. Stosunki wyznaniowe
 • VII. Oświata i życie kulturalne
 • VIII. Architektura i budownictwo
 • IX. Sport i turystyka
 • X. W dobie II wojny światowej

CZĘŚĆ PIĄTA Dolny Śląsk w latach 1945-2005 Łukasz Kamiński, Małgorzata Ruchniewicz, Jakub Tyszkiewicz

 • I. Lata 1945-1948 Małgorzata Ruchniewicz
 • II. Lata 1949-1955 Jakub Tyszkiewicz
 • III. Lata 1956-2005 Łukasz Kamiński, Jakub Tyszkiewicz

History of Lower Silesia. Outline of the subject Wojciech Wrzesiński
Kalendarium
Bibliografia
Tablice genealogiczne śląskich rodów panujących
Biskupi wrocławscy
Arcybiskupi wrocławscy
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Spis ilustracji
Spis map
Spis treści

[red.] Wojciech Wrzesiński: ”Dolny Śląsk. Monografia historyczna”. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006. Okładka twarda, format 18 x 24,5 cm, stron 915.

Dodaj komentarz