Droga z Mieroszowa do granicy

Do końca roku ma być gotowa nowa droga z Mieroszowa do polsko-czeskiej granicy. Polacy często odwiedzają Skalne Miasto. Niedługo dojadą do tego urokliwego miejsca lepszą drogą

Dokładnie 10 lat temu Czesi zrobili analizę ruchu turystycznego w Skalnym Mieście. To jedna z największych atrakcji naszych południowych sąsiadów. Wyszło im, że z obcokrajowców najczęściej goszczą tam Polacy. To nie było jeszcze zaskoczeniem. W zdumienie wprawiło natomiast Czechów, że ich turyści są grupą mniej liczną niż nasi rodacy.

Mimo upływu lat, tendencja nie ulega zmianie. Dlatego Czesi wyciągnęli słuszne wnioski. Skoro na Polakach można zarobić, to należy im ułatwić dostęp do Skalnego Miasta poprzez skrócenie drogi dojazdu. Tak zrodził się pomysł czesko-polskiego projektu pozyskania na inwestycję pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. Z racji przygranicznego położenia, mediatorem w tej sprawie zostały władze Mieroszowa.

– Zaaranżowałem spotkanie samorządowców z Hradca Kralowe z władzami powiatu wałbrzyskiego, na którym ustalono szczegóły przedsięwzięcia – wyjaśnia Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa.
Wspólny wniosek o pieniądze na budowę nowej drogi z Mieroszowa do Skalnego Miasta z funduszy Unii Europejskiej został zaopiniowany pozytywnie. W Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 sklasyfikowano go na drugim miejscu. Powiat wałbrzyski dostał na jego realizację 536 tysięcy euro.

– Dotacja wystarczy na przeprowadzenie modernizacji drogi powiatowej nr 3365D na odcinku pomiędzy ulicą Kwiatową, aż do granicy – tłumaczy Katarzyna Dyląg-Marcinkowska, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. – Zakończenie prac jest planowane jeszcze w tym roku.

Po polskiej stronie będzie realizowana około 1/5 inwestycji. Za jej pozostałą część odpowiadają samorządy z Hradca Kralowe oraz Mezimesti.

– Obecnie trasa z Mieroszowa do Skalnego Miasta, przez Starostin, Mezimesti i Teplice wynosi około 24 kilometrów – mówi Andrzej Laszkiewicz. – Po oddaniu do użytku nowej drogi, zostanie skrócona o około 16 kilometrów.

Artur Szałkowski – POLSKA Gazeta Wrocławska

Dodaj komentarz