Frezowina na ulicach

Jeśli pogoda na to pozwoli, już za kilka dni rozpocznie się układanie frezowiny na kilku ulicach w mieście. Jest to sfrezowany asfalt z dróg, który jest doskonałym materiałem budowlanym, wykorzystywany do napraw i uzupełnień nawierzchni. Oczywiście nie będzie to taka jakość jak całkiem nowej drogi, ale przynajmniej nie będzie dziur na gruntowej nawierzchni.

600 ton tego materiału do Szklarskiej Poręby trafiło spod Zgorzelca, gdzie prowadzony jest remont krajówki i trwa budowa autostrady. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad frezowinę miastu oddała za darmo. Rozmowy na ten temat prowadzone były kilkanaście miesięcy.

Zainteresowanie samorządów tym materiałem jest bardzo duże i gotowe są za to płacić. My musieliśmy zapłacić tylko za koszty transportu i robociznę na miejskich ulicach. W gotowości jest już walec oraz ekipa pracowników. W trakcie lub po zakończeniu prac przydałoby się kilka upalnych dni, aby pod wpływem ciepła frezowina lepiej się związała z nawierzchnią.

Rozpoczęcie prac jest też powiązane z tempem układania wodociągów i kanalizacji. Frezowina będzie układana dopiero po zakończeniu robót KSWiK. Planuje się, że w ten sposób naprawiona zostanie nawierzchnia kilku ulic: Kościuszki (nowa droga do domów w okolicy Orlej Skały), fragmentu Okrzei, Os. Klimczoka, fragment Słowackiego i Orzeszkowej, Hutnicza, Szklana. A jeśli wystarczy materiału to też Dolna, Rataja, Wiosenna i Zdrojowa.
Teoretycznie na metr kwadratowy powinno trafić 100 kg tego materiału. W rzeczywistości bywa różnie.

Frezowina na niektórych ulicach na pewno lepiej sprawdza się niż kliniec, który, zwłaszcza na stromych odcinkach, bardzo szybko spływa wraz z wodami deszczowymi lub podczas wiosennych roztopów.

W naszym mieście tego materiału przydałoby się więcej. Czekamy na kolejne remonty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najlepiej jeśli będzie to remont krajowej trójki na odcinku od Wodospadu Szklarki do Jakuszyc. Wówczas odpadną koszty transportu i składowania materiału, który mógłby od razu być wysypywany na ulice wymagające remontu.

Tymczasem MZGL kończy już prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. W ciągu niespełna dwóch miesięcy pracownicy Oddziału Komunalnego w trzech etapach wykonali drobne naprawy nawierzchni asfaltowych, które były zaplanowane do października. Ubytki w nawierzchniach dróg gminnych były pokaźne, dlatego podczas naprawy zużyto ponad 50.000 kg asfaltu. Obecnie trwają prace związane z naprawą nawierzchni szutrowych, które również w większości są zakończone. Kolejność napraw jest uzależniona od prac związanych z układaniem nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dodaj komentarz