Gruszków

Gruszków

Niewielka wieś w gminie Mysłakowice, malowniczo położona na zachodnim skłonie Skalnika, w wąskiej dolinie potoku Gruszkówka. Zabudowania rozłożyły się łańcuchowo na wysokości 400-520 m. Wieś typowo rolnicza, z rozwijającą się hodowlą owiec. Przez górną część miejscowości przechodzi szosa KowaryKarpniki z przystankiem PKS (autobusy do Jeleniej Góry). Obok przystanku pawilon spożywczy. Przez Gruszków przechodzi szlak 7Ż. Do schroniska PTSM „Sokolik” w Strażnicy – szosą bez znaków w kierunku północnym, około 20 min.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie„, 1990

Dodaj komentarz