Informacja dla Turystów i Filatelistów

Jeszcze przez parę dni można stemplować przesyłki pocztowe okolicznościowym stemplem pocztowym przygotowanym na wystawę pt. „Na turystycznym szlaku” – wystawę znaczków i walorów filatelistycznych w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

Okolicznościowy stempel znajduje się w kasie muzeum i można nim stemplować przesyłki pocztowe w czasie godzin otwarcia muzeum, codziennie za wyjątkiem poniedziałków w godzinach 9.00 – 17.00.

Wystawa artystyczno – filatelistyczna pt. Na turystycznym szlaku przygotowana przez wrocławskie Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest poświęcona rekreacji i różnym formom turystyki przedstawionym na znakach pocztowych. Ramy czasowe ekspozycji wyznaczają lata 1952– 2007. Na wystawie są prezentowane projekty znaczków oraz walory filatelistyczne ukazujące m.in. piękno przyrody chronionej w parkach narodowych, majestat gór czy malowniczość krajobrazów, w które wpisują się wiejskie kościółki i dworki oraz zabytki miejskiej architektury świeckiej i sakralnej.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i otrzymania okolicznościowego stempla pocztowego.

Dodaj komentarz