Karkonosze – przyroda nieożywiona i człowiek

Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek

”Żyjemy w czasach, kiedy to poznawanie ziemi przebiega wyjątkowo szybko i skutecznie, przy zastosowaniu wyszukanych metod i środków. Dzięki temu, po dwudziestu latach od wydania w 1984 roku monografii o Karkonoszach, pod redakcją prof. Alfreda Jahna, można się było pokusić o napisanie nowej książki o tych górach, z kompendium w dużej mierze zupełnie nowych wiadomości.”
[z Przedmowy]

Spis treści:

 • Ryszard Mochola: Karkonoski Park Narodowy
 • Marek Staffa: Historia poznania Karkonoszy oraz rozwój osadnictwa
 • Jacek Kolbuszewski: Kilka uwag o kulturowej roli Karkonoszy
 • Krzysztof R. Mazurski: Pomniki kulturowe w Karkonoszach
 • Michał Paweł Mierzejewski: Karkonosze – ewolucja masywu granitowego
 • Stanisław Mazur: Geologia okrywy metamorficznej granitu Karkonoszy
 • Michał Sachanbiński: Minerały Karkonoszy i ich najbliższego sąsiedztwa
 • Andrzej Tomasz Solecki: Radioaktywność masywu granitowego Karkonoszy
 • Antoni Muszer: Kopaliny użyteczne regionu Karkonoszy
 • Andrzej Grodzicki: Występowanie złota w bloku karkonosko-izerskim
 • Stefan Cacoń, Krzysztof Mąkolski: Współczesna geodynamika Karkonoszy w odniesieniu do Sudetów i obszarów przyległych
 • Piotr Migoń: Karkonosze – rozwój rzeźby terenu
 • Jan Borkowski, Leszek Szerszeń, Andrzej Kocowicz: Gleby Karkonoszy
 • Bronisław Głowicki: Klimat Karkonoszy
 • Alfred Dubicki, Halina Mardalska, Tamara Tokarczyk, Mariusz Adynkiewicz-Piragas: Wody powierzchniowe Karkonoszy
 • Jan Błachuta, Halina Florczyk-Gołowin: Jakość powierzchniowych wód płynących
 • Ryszard Sienkiewicz, Piotr Krzaczkowski, Ryszard Twarowski: Zanieczyszczenie powietrza i opadów atmosferycznych w Karkonoszach
 • Hanna Kryza, Józef Kryza, Henryk Marszałek: Wody podziemne Karkonoszy
 • Józef Fistek, Adam Fistek: Wody termalne polskiej części masywu Karkonoskiego

[red] Michał Mierzejewski: ”Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek”. Wrocław 2005. Okłądka twarda, format 17 x 24,5 cm, stron 510, kolorowe i czarno-białe ilustracje.

Dodaj komentarz