Piechowice

Piechowice

Miasto położone u zbiegu Kamiennej i Małej Kamiennej, na wysokości 360-480 m, w dolinie rozdzielającej Góry Izerskie i Pogórze Karkonoszy. Miejscowość liczy około 7 tys. mieszkańców.

Rodowód miasta sięga XIII wieku i wiąże się z działalnością zakonu joannitów, którzy w 1281 roku przejęli te ziemie jako darowiznę Bernarda Lwóweckiego. Pierwsza wzmianka dotycząca Piechowic pojawia się w dokumentach z roku 1305. W pobliskiej Cichej Dolinie (przy szlaku 18Ż) powstała pierwsza w regionie huta szkła. Osadę zamieszkiwali drwale, „kurzący” i pasterze. Zrodzony tu przemysł szklarski rozwijał się nader pomyślnie; w roku 1690 uruchomiono w Piechowicach dużą szlifiernię szkła o napędzie wodnym. W końcu XVIII wieku rozpoczęła pracę miejscowa papiernia. W 1866 roku powstała duża huta szkła, a nieco później wytwórnia drewnianych zabawek i pamiątek. W roku 1910 uruchomiono fabrykę sztucznego jedwabiu, która po roku 1945 całkowicie zmieniła profil produkcji, stając się zalążkiem fabryki zgrzewarek i silników głębinowych. Również i o dzisiejszym charakterze Piechowic, laureata konkursów „Mistrz Gospodarności”, decyduje przemysł. Czynna jest tu huta szkła będąca filią słynnej „Julii” ze Szklarskiej Poręby, fabryka silników „Karelma”, papiernia i Zakład Przemysłu Terenowego.

Z uwagi na atrakcyjne położenie miasta ulokowało się tu kilka domów wczasowych.
Cennym zabytkiem przyrody jest 700-letni cis rosnący na terenie posesji nr 47 przy ul. Żymierskiego, uważany za najstarszy i najgrubszy cis w Polsce.

Kościół parafialny Św. Antoniego, wzniesiony w latach 1909-11 w stylu neoromańskim, nie reprezentuje większych wartości artystycznych.

W przyległym do miasta Górzyńcu, na południowo-wschodnim skłonie Gór Izerskich, znajduje się słynny rezerwat krokusów.

Piechowice mają dobrze rozwiniętą sieć usługowo-handlową. Zajazd turystyczny (pokoje gościnne) znajduje się przy ul. Mickiewicza 9, tel. 535-87. Połączenie z Jelenią Górą zapewniają autobusy WPK linii nr 9 i 15, a także przelotowe trasy PKS łączące Piechowice ze Szklarską Porębą, Jakuszycami i Świeradowem. Stacja PKP leży na linii Jelenia GóraSzklarska Poręba.

Węzeł szlaków turystycznych znajduje się w centrum miasta. Zbiegają się tu szlaki 17Z, 18Ż i 19N (szlak niebieski w kierunku zachodnim wiedzie doliną Kamiennej do wodospadu Szklarki i dalej w Karkonosze).

źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska”, 1989