Konkurs Na Logo Rudawskiego Parku Krajobrazowego

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest instytucją powołaną w celu ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych Dolnego Śląska oraz propagowania edukacji ekologicznej. Oddział Jelenia Góra przygotował na 2011 rok szeroką i urozmaiconą, w różne formy nauki i działania mające na celu poznawanie przyrody parków krajobrazowych, ofertę edukacyjną. Organizujemy konkursy, akcje informacyjno-edukacyjne, a także imprezy promocyjne.
W lutym 2011 roku ogłaszamy konkurs na projekt logo Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest stworzenie czytelnego i zapadającego w pamięć logo, które będzie znakiem rozpoznawczym jednego z dolnośląskich parków krajobrazowych i promocji jego charakterystycznych walorów. Stworzenie takiego logo chcielibyśmy powierzyć między innymi w ręce studentów, czy absolwentów uczelni wyższych mając na uwadze ich kreatywność i pomysłowość oraz niepowtarzalne i oryginalne idee. W załączeniu przesyłam regulamin oraz kartę zgłoszenia do udziału w konkursie. Informacje o dolnośląskich parkach krajobrazowych, konkursie na logo oraz innych naszych przedsięwzięciach edukacyjnych na 2011 rok dostępne są na stronie internetowej www.dzpk.pl (w zakładce Oddział Jelenia Góra)
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 14 lutego 2011r., a projekty logo należy przesyłać do dnia 15 maja 2011r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową w dniu 30 maja 2011 roku. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony bezpośrednio drogą mailową i telefonicznie przez pracownika DZPK Oddział Jelenia Góra. Główna nagroda, o znacznej wartości, zostanie wręczona laureatowi konkursu podczas EKOpikniku – imprezie ekologicznej, która odbędzie się w naszej siedzibie w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Dodaj komentarz