Konkurs na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza

Burmistrz Miasta Karpacza zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza 2009. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów miasta Karpacza na rynku turystycznym, wspieranie działalności podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta, a także poszukiwanie najciekawszych pomysłów na produkt turystyczny Karpacza.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Karpacza. Ogłoszenie wyników konkursu za rok 2009 nastąpi w terminie do 30 marca 2010 roku, wyniki konkursu popularyzowane będą za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, Karpaczańskiego Informatora Samorządowego oraz Biuletynu Rady Miejskiej.

Nagrodą w konkursie dla wyróżnionych produktów jest: przyznanie tytułu „Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza roku 2009”, przyznanie tytułu „Produkt wyróżniony w konkursie na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza roku 2009”, zamieszczenie informacji o nagrodzonych produktach na stronie internetowej miasta www.karpacz.pl do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu, promowanie wyróżnionych produktów na imprezach, w których uczestniczy miasto Karpacz.

Zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane do 31 stycznia 2010 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karpaczu w kopercie z oznaczeniem „Konkurs na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza roku 2009”.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dodaj komentarz